hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2012.

Objavljen na Hrčku: 26. 3. 2012.
Sadržaj Puni tekst
NOVI PODACI O DISTRIBUCIJI Cottus gobio (SCORPENIFORMES; COTTIDAE) U HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA JADRANSKI SLIV (str.1-8)  
NEW DATA ON THE DISTRIBUTION OF Cottus gobiO (SCORPENIFORMES; COTTIDAE) IN CROATIA WITH SPECIAL OVERVIEW OF THE ADRIATIC BASIN (str.1-8) engleskipdf 113 KB
Dušan Jelić
Izvorni znanstveni članak
 
UZGOJ LIČINKI ŠARANA (Cyprinus carpio) U RECIRKULACIJSKOM SUSTAVU (RAS) (str.9-17)  
REARING CARP LARVAE (Cyprinus carpio) IN CLOSED RECIRCULATORY SYSTEM (RAS) (str.9-17) engleskipdf 101 KB
Dinko Jelkić, Anđelko Opačak, Ivan Stević, Siniša Ozimec, Jurica Jug Dujaković, Roman Safner
Izvorni znanstveni članak
 
MEZENTERIČNA MASNOĆA I KONDICIJA LOKARDE Scomber colias U JADRANSKOM MORU (str.19-30)  
MESENTERIC FAT AND CONDITION OF CHUB MACKEREL, Scomber colias IN THE ADRIATIC SEA (str.19-30) engleskipdf 173 KB
Vanja Čikeš Keč, Barbara Zorica
Izvorni znanstveni članak
 
BIOLOŠKE I EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALE KAPICE Chlamys varia (LINNAEUS, 1758.) - OSNOVA KONTROLIRANOG UZGOJA (str.31-40) hrvatskipdf 76 KB
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VARIEGATED SCALLOP Chlamys varia (LINNAEUS, 1758.) – AS THE BASIS FOR FARMING (str.31-40)  
Mara Antolović, Nenad Antolović
Pregledni rad
 
Posjeta: 6.106 *