hrcak mascot   Srce   HID

Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu,Vol. 53 No. 6
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 16. 7. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Impresum (str.425-425) hrvatskipdf 878 KB
Impressum (str.425-425) engleskipdf 878 KB
Ostalo  
Editors note (str.427-427) engleskipdf 367 KB
Pismo uredništva (str.428-428) hrvatskipdf 366 KB
Bernard FRANKOVIĆ
Ostalo
 
Mehanical Properties of Al - (Nb, Mo, Ta, W) Thin Films (str.429-429)  
Mehanička svojstva Al- (Nb, Mo, Ta, W) tankih filmova (str.429-434) hrvatskipdf 2 MB
Tihomir CAR, Nikola RADIĆ, Miha ČEKADA, Petar PANJAN, Anton TONEJC
Izvorni znanstveni članak
 
Toplinska analiza dizaličnih kočnica sa dvije papučice (str.434-434)  
A Thermal Analysis of Crane Brakes with Two Shoes (str.434-444) engleskipdf 2 MB
Mirsad ČOLIĆ, Nedžad REPČIĆ, Adil MUMINOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj CE oznake na konkurentnost poduzeća (str.445-445)  
The Impact of CE Marking on the Competitiveness of Enterprises (str.445-453) engleskipdf 4 MB
Katarina KANJEVAC MILOVANOVIĆ, Slavko ARSOVSKI, Aleksandra KOKIĆ ARSIĆ, Aleksandar PAVLOVIĆ, Srećko ĆURČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Ocjena isplativosti vjetroelektrane u slučaju nedovoljnih podataka uporabom kaskadno-korelacijskih neuronskih mreža (str.455-455)  
Feasibility Assessment of a Wind Power Plant with Scarce Local Wind Data Using Cascade-Correlating Neural Networks (str.455-462) engleskipdf 2 MB
Igor KUZLE, Mario KLARIĆ, Hrvoje PANDŽIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Use Anode Dust for Removal Cr(VI) i Ni(II) Ions from Aqueous Solutions - Comparison of Adsorption Isotherms (str.463-463)  
Upotreba anodne prašine za uklanjanje Cr(VI) i Ni(II) iona iz vodenih otopina - usporedba adsorpcijskih izotermi (str.463-467) hrvatskipdf 1 MB
Anita Štrkalj, Ankica RAĐENOVIĆ, Jadranka MALINA
Izvorni znanstveni članak
 
Tokovi materijala u sustavu reciklaže vozila na kraju životnog ciklusa periodička analiza generiranih količina (str.469-469)  
Material Flows within an End-of-Life Recycling System – A Periodical Analysis of Generated Quantities (str.469-475) engleskipdf 2 MB
Milosav ĐORĐEVIĆ, Aleksandar PAVLOVIĆ, Slavko ARSOVSKI, Milan PAVLOVIĆ, Dragan JEVTIĆ
Prethodno priopćenje
 
Eksperimentalna i teorijska studija energetskih karakteristika rotirajućeg valjka (str.477-477)  
Experimental and Theoretical Study of Energy Characteristics of a Rotating Cylinder (str.477-484) engleskipdf 1 MB
Dragiša TOLMAC, Slavica PRVULOVIĆ, Miroslav LAMBIĆ, Milan PAVLOVIĆ, Dragana DIMITRIJEVIĆ
Prethodno priopćenje
 
Construction of the Drilling Mechanism as a Factor of Vegetable Sowing Quality (str.485-485)  
Konstrukcija sijaćeg aparata kao faktor kvalitete sjetve povrća (str.485-490) hrvatskipdf 1 MB
Stjepan IVANČAN, Stjepan SITO, Nikola BILANDŽIJA
Pregledni rad
 
Zbirni sadržaj za 2011. (str.491-497) hrvatskipdf 800 KB
Cumulative Contents for 2011. (str.491-497) engleskipdf 800 KB
Ostalo  
Posjeta: 9.103 *