hrcak mascot   Srce   HID

Poljoprivreda, Vol. 18 No. 1, 2012.


Poljoprivreda,Vol. 18 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 20. 6. 2012.
Sadržaj Puni tekst
ALOKACIJA RESURSA U PROGRAMU OPLEMENJIVANJA KUKURUZA ZA PRIRODNU OTPORNOST NA KUKURUZNU ZLATICU (str.3-7)  
RESOURCE ALLOCATION IN A MAIZE BREEDING PROGRAM FOR NATIVE RESISTANCE TO WESTERN CORN ROOTWORM (str.3-7) engleskipdf 110 KB
Ivan Brkić, Andrija Brkić, Marija Ivezić, Tatjana Ledenčan, Antun Jambrović, Zvonimir Zdunić, Josip Brkić, Emilija Raspudić, Domagoj Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
PROCJENA FENOTIPSKIH I GENETSKIH KORELACIJA ZA SVOJSTVA KVALITETE U POPULACIJI PŠENICE (str.8-13) hrvatskipdf 93 KB
ESTIMATION OF PHENOTYPIC AND GENETIC CORRELATIONS FOR QUALITY TRAITS IN A WHEAT POPULATION (str.8-13)  
Dario Novoselović, Ruđer Šimek, Krešimir Dvojković, Georg Drezner
Izvorni znanstveni članak
 
KORIŠTENJE METODA OBRNUTE GENETIKE U BILJNOJ GENOMICI (str.14-18)  
THE USE OF REVERSE GENETICS APPROACH IN PLANT GENOMICS (str.14-18) engleskipdf 387 KB
Ruđer Šimek, Dario Novoselović
Izvorni znanstveni članak
 
DJELOTVORNOST ADHEZIVNIH SREDSTAVA U PREDSJETVENOJ BAKTERIZACIJI SJEMENA SOJE (str.19-23) hrvatskipdf 86 KB
EFFECTIVENESS OF ADHESIVES IN SOYBEAN SEED INOCULATION (str.19-23)  
Zlata Milaković, Gabriella Kanižai Šarić, Ivan Veselovac, Ivan Jeronim Kalajžić
Izvorni znanstveni članak
 
POTAPANJE PRESADNICA KAO EKOLOŠKI I EKONOMSKI PRIHVATLJIVA METODA ZAŠTITE DUHANA OD ŽIČNJAKA (str.24-29) hrvatskipdf 110 KB
DRENCH OF SEEDLINGS AS ECOLOGICAL AND ECONOMIC FEASIBLE METHOD OF TOBACCO PROTECTION AGAINST WIREWORMS (str.24-29)  
Renata Bažok, Helena Virić, Damir Bertić
Izvorni znanstveni članak
 
PRIMJENA KEMIJSKIH MJERA U SUZBIJANJU KOROVA U ULJNOJ BUNDEVI (CUCURBITA PEPO L. VAR. OLEIFERA PIETSCH) (str.30-35) hrvatskipdf 97 KB
CHEMICAL WEED CONTROL IN OIL PUMPKIN (CUCURBITA PEPO L. VAR. OLEIFERA PIETSCH) (str.30-35)  
Zdenko Besek, Renata Baličević, Marija Ivezić, Emilija Raspudić, Marija Ravlić
Izvorni znanstveni članak
 
ANALIZA PONOVLJENIH MJERENJA ZA PROMJENU FOTOSINTETSKE UČINKOVITOSTI KOD VIŠNJE TIJEKOM VODNOGA DEFICITA (str.36-40)  
REPEATED MEASURES ANALYSIS OF CHANGES IN PHOTOSYNTHETIC EFFICIENCY IN SOUR CHERRY DURING WATER DEFICIT (str.36-40) engleskipdf 95 KB
Marija Viljevac, Krunoslav Dugalić, Hrvoje Lepeduš, Ines Mihaljević, Zorica Jurković, Rezica Sudar, Vera Cesar, Domagoj Šimić
Prethodno priopćenje
 
UTILIZATION OF MEXICAN SUNFLOWER LEAF MEAL-BASED DIETS BY PRE WEANED WEST AFRICAN DWARF LAMBS (str.41-46) engleskipdf 91 KB
Anthony Henry Ekeocha
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ MHS GENETSKOGA STATUSA NERASTOVA NA PLODNOST KRMAČA I PROIZVODNA SVOJSTVA PRASADI (str.47-51)  
INFLUENCE OF MHS GENETIC STATUS OF BOARS ON FERTILITY OF SOWS AND PRODUCTION TRAITS OF PIGLETS (str.47-51) engleskipdf 80 KB
Vladimir Margeta, Gordana Kralik, Stjepan Vidić, Kristina Budimir
Izvorni znanstveni članak
 
OBOGAĆIVANJE PERADARSKIH PROIZVODA FUNKCIONALNIM SASTOJCIMA (str.52-59) hrvatskipdf 137 KB
ENRICHMENT OF POULTRY PRODUCTS WITH FUNCTIONAL INGREDIENTS (str.52-59)  
Gordana Kralik, Zlata Kralik, Manuela Grčević, Zoran Škrtić
Pregledni rad
 
BIOSIGURNOSNE MJERE U INTENZIVNOME SVINJOGOJSTVU (str.60-64) hrvatskipdf 772 KB
BIOSECURITY MEASURES IN INTENSIVE PIG PRODUCTION (str.60-64)  
Boris Antunović, Laura Vargović, Dalibor Cvrković, Katarina Kundih, Robert Spajić, Velimir Sili, Dražen Hižman, Željko Pavičić, Mario Ostović
Stručni rad
 
AMBROZIJA (Ambrosia artemisiifolia L.) – AGRONOMSKI I JAVNO-ZDRAVSTVENI PROBLEM NA PODRUČJU BARANJE (str.65-66) hrvatskipdf 71 KB
RAGWEED (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) – AGRONOMIC AND PUBLIC-HEALTH PROBLEM IN BARANYA REGION (str.65-66) engleskipdf 71 KB
Sanda Rašić
Ostalo
 
FE-KLOROZA VINOVE LOZE NA PODUNAVSKOJ PODREGIJI (str.67-68) hrvatskipdf 69 KB
GRAPEVINE FE-CHLOROSIS ON PODUNAVLJE VINEGROWING AREA (str.67-68) engleskipdf 69 KB
Mato Drenjančević
Ostalo
 
SORTNA SPECIFIČNOST AKUMULACIJE KADMIJA, CINKA I ŽELJEZA U ZRNU OZIME PŠENICE (Triticum aestivum L.) (str.69-70) hrvatskipdf 65 KB
GENOTYPE SPECIFICITY OF WINTER WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) IN CADMIUM, ZINC AND IRON ACCUMULATION IN GRAIN (str.69-70) engleskipdf 65 KB
Andrijana Eđed
Ostalo
 
INTERAKCIJE H2S I NO U PRIJENOSU SIGNALA U LISTOVIMA UROČNJAKA (Arabidopsis thaliana L.) I PAPRIKE (Capsicum annuum L.) (str.71-71) hrvatskipdf 71 KB
H2S AND NO SIGNALING INTERACTIONS IN THALE CRESS (ARABIDOPSIS THALIANA L.) AND PEPPER (CAPSICUM ANNUUM L.) LEAVES (str.71-71) engleskipdf 71 KB
Miroslav Lisjak
Ostalo
 
UTJECAJ KALPASTATIN (CAST) GENOTIPA NA KVALITATIVNA SVOJSTVA HIBRIDNIH SVINJA (str.72-73) hrvatskipdf 69 KB
INFLUENCE OF CALPASTATIN (CAST) GENOTYPE ON HYBRID PIGS QUALITY TRAITS (str.72-73) engleskipdf 69 KB
Ivona Đurkin
Ostalo
 
MARKETING AGROSUBJEKATA U INFORMATIČKOM OKRUŽENJU (str.74-75) hrvatskipdf 75 KB
MARKETING OF AGRI-BUSINESSES IN ICT ENVIRONMENT (str.74-75) engleskipdf 75 KB
Davorin Turkalj
Ostalo
 
Posjeta: 18.014 *