hrcak mascot   Srce   HID

Cardiologia Croatica, Vol. 7 No. 5-6, 2012.


Cardiologia Croatica,Vol. 7 No. 5-6
Datum izdavanja: lipanj 2012.

Objavljen na Hrčku: 18. 7. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Smjernice i medicina zasnovana na dokazima. (str.143-145) hrvatskipdf 240 KB
Guidelines and evidence-based medicine. (str.143-145) engleskipdf 240 KB
Aleksandar Knežević
Uvodnik
 
Pravila o sukobu interesa i zahtjevi za prijavljivanjem sukoba interesa u nacionalnim kardiovaskularnim časopisima Europskog kardiološkog društva. (str.146-157) hrvatskipdf 123 KB
Conflict of interest policies and disclosure requirements among European Society of Cardiology National Cardiovascular Journals. (str.146-157) engleskipdf 123 KB
Fernando Alfonso, Adam Timmis, Fausto J. Pinto, Giuseppe Ambrosio, Hugo Ector, Piotr Kulakowski, Panos Vardas
Pregledni rad
 
Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija: gdje smo i kuda idemo? (str.158-169) hrvatskipdf 383 KB
Cardiovascular prevention and rehabilitation: where are we and where are we heading to? (str.158-169) engleskipdf 383 KB
Viktor Peršić, Bojan Miletić, Marko Boban, Alen Ružić, Duško Cerovec, Nedeljko Ciglenečki
Pregledni rad
 
Razvoj prevencije i ambulantne rehabilitacije kardiovaskularnih bolesnika u Zagrebu (str.170-172) hrvatskipdf 171 KB
Development of prevention and outpatient rehabilitation of cardiovascular patients in Zagreb. (str.170-172) engleskipdf 171 KB
Mirjana Jembrek-Gostović
Ostalo
 
Unaprjeđenje kvalitete popunjavanja potvrde o smrti – edukacija zdravstvenih stručnjaka. (str.173-178) hrvatskipdf 255 KB
Improvement of the quality of completing death certificate – education of medical staff. (str.173-178) engleskipdf 255 KB
Tanja Ćorić
Stručni rad
 
Programi i metode za računalom potpomognuto dijagnosticiranje u kardiologiji. (str.179-186) hrvatskipdf 225 KB
Applications and methods for computer aided detection in cardiology. (str.179-186) engleskipdf 225 KB
Nihad Mešanović, Elnur Smajić, Mislav Grgić
Pregledni rad
 
Važnost intenzivnog snižavanja LDL kolesterola – uloga "jačih" statina (str.187-194) hrvatskipdf 95 KB
The importance of intensive lowering of LDL cholesterol – the role of "potent" statins (str.187-194) engleskipdf 95 KB
Željko Reiner
Pregledni rad
 
Posjeta: 5.658 *