hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studeni 2005.

Objavljen na Hrčku: 6. 10. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Stanje i kretanje kriminaliteta u Republici Hrvatskoj (str.279-325) hrvatskipdf 302 KB
Irma Kovčo Vukadin
Izvorni znanstveni članak
 
Promjene u općem dijelu Kaznenog zakona prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz 2005. (str.327-344) hrvatskipdf 189 KB
Igor Bojanić
Izvorni znanstveni članak
 
Pregled predloženih izmjena Kaznenog zakona - posebni dio (str.345-376) hrvatskipdf 209 KB
Dragan Novosel
Pregledni rad
 
Projekt novog prekršajnog zakonodavstva: evolucija postojećeg modela prekršajnog sustava (str.377-400) hrvatskipdf 255 KB
Ivo Josipović
Pregledni rad
 
Novosti u materijalnopravnim odredbama Prijedloga novog zakona o prekršajima (str.401-424) hrvatskipdf 247 KB
Karmen Novak Hrgović
Stručni rad
 
Ublažavanje kazne prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz 2005. godine (str.425-440) hrvatskipdf 253 KB
Marin Mrčela
Stručni rad
 
Dvojbe teorije i prakse u tumačenju pojma “drugi” kao obilježja kaznenog djela (“drugi” - fizička i pravna ili samo fizička osoba?) (str.441-455) hrvatskipdf 208 KB
Lazo Pajić
Stručni rad
 
Položaj ovlaštenog tužitelja kao stranke u prekršajnom postupku (str.457-502) hrvatskipdf 305 KB
Žana Vlainić
Stručni rad
 
Prekršajnopravne sankcije de lege lata i de lege ferenda - primjena i izvršenje (str.503-540) hrvatskipdf 381 KB
Snježana Oset
Stručni rad
 
Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekršajno kažnjavanje (str.541-572) hrvatskipdf 640 KB
Rajko Horvat
Stručni rad
 
Bankarska tajna i njezina normativna ograničenja prema ZUSKOK-u (str.573-596) hrvatskipdf 253 KB
Marijan Svedrović
Izvorni znanstveni članak
 
Promjene u nadležnosti USKOK-a i sudova po noveli ZUSKOK-a (str.597-624) hrvatskipdf 258 KB
Dražen Tripalo
Stručni rad
 
Novi Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima: načela i postupci (str.625-680) hrvatskipdf 349 KB
Davor Krapac
Izvorni znanstveni članak
 
Bitne novosti u postupovnom dijelu Prijedloga novog zakona o prekršajima (str.681-701) hrvatskipdf 279 KB
Marko Rašo
Stručni rad
 
Traganje i osiguranje prisilnog oduzimanja sredstava, prihoda ili imovine ostvarene kaznenim djelom prema odredbama ZUSKOK-a (str.703-737) hrvatskipdf 413 KB
Josip Čule
Stručni rad
 
Pravna osoba kao okrivljenik: temeljna prava i predstavljanje (str.739-762) hrvatskipdf 205 KB
Zlata Đurđević
Pregledni rad
 
Presuda u skraćenom postupku s posebnim osvrtom na izradu obrazloženja u zapisniku o glavnoj raspravi (str.763-780) hrvatskipdf 256 KB
Koraljka Bumči, Sanja Mazalin
Pregledni rad
 
Vrste okrivljenika u prekršajnom postupku i prisilne mjere prema njima s osvrtom na rješenja iz Prijedloga novog zakona o prekršajima (str.781-805) hrvatskipdf 199 KB
Daniela Gajski
Stručni rad
 
Praksa prigovora protiv optužnice (str.809-852) hrvatskipdf 465 KB
Goran Supančić
Pregledni rad
 
Europsko kazneno pravo i opća načela prava Unije (str.855-882) hrvatskipdf 268 KB
John A. E. Varvaele
Izvorni znanstveni članak
 
Sudska praksa (str.885-892) hrvatskipdf 165 KB
Petar Novoselec
Ostalo
 
Sudska praksa (str.893-895) hrvatskipdf 71 KB
Igor Bojanić
Ostalo
 
XI. kongres Ujedinjenih naroda o sprječavanju kriminaliteta i o kaznenom pravosuđu, Bangkok (Tajland), 18. - 25. travnja 2005. (str.899-924) hrvatskipdf 209 KB
Ante Carić
Recenzija, Prikaz
 
Europe’s Area of Freedom, Security and Justice, edited by Neil Walker, Academy of European Law & European University Institute, Oxford University Press, 2004, p. 289 (str.925-928) hrvatskipdf 114 KB
Petar Bačić
Recenzija, Prikaz
 
Međunarodna konferencija: Aktualna pitanja europskog kaznenog prava i zaštita financijskih interesa Europske unije, Dubrovnik, 13.-14. svibnja 2005. (str.929-944) hrvatskipdf 261 KB
Antonija Krstulović, Maja Munivrana
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 25.362 *