hrcak mascot   Srce   HID

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi,Vol. XL No. 1-2
Datum izdavanja: studenoga 2012.

Objavljen na Hrčku: 8. 1. 2013.
Sadržaj Puni tekst
DIJALEKTALNA KNJIŽEVNOST ZADARSKOGA PODRUČJA U SKLOPU HRVATSKE LITERATURE (str.5-11) hrvatskipdf 181 KB
DIALECTAL LITERATURE OF THE ZADAR AREA WITHIN CROATIAN LITERATURE (str.10-10)  
LA LETTERATURA DIALETTALE DELL'AREA DI ZARA NELL'AMBITO DELLA LETTERATURA CROATA (str.11-11)  
Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
O IMENICI VAROŠ U ČAKAVŠTINI, ŠTOKAVŠTINI I KAJKAVŠTINI (str.13-19) hrvatskipdf 196 KB
ABOUT THE NOUN VAROŠ IN THE CHAKAVIAN, SHTOKAVIAN AND KAJKAVIAN DIALECTS (str.19-19)  
IL SOSTANTIVO VAROŠ NEL DIALETTO CIACAVO, STOCAVO E CAICAVO (str.19-19)  
Sanja Vulić
Izvorni znanstveni članak
 
STILISTIČKE INTERPRETACIJE: TONI CUKROV - MALI OTOK PA SE LJULJA (str.21-37) hrvatskipdf 238 KB
STYLISTIC INTERPRETATIONS: TONI CUKROV – MALI OTOK PA SE LJULJA (str.36-37)  
INTERPRETAZIONI STILISTICHE: TONI CUKROV - MALI OTOK PA SE LJULJA (str.37-37)  
Joško Božanić
Izvorni znanstveni članak
 
IVO FRANGEŠ I IDEJNA KRETANJA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI 18. STOLJEĆA (str.39-46) hrvatskipdf 185 KB
IVO FRANGEŠ AND THE CONCEPTUAL MOVEMENTS IN CROATIAN LITERATURE OF THE 18TH CENTURY (str.44-45)  
IVO FRANGEŠ E LE CORRENTI DI PENSIERO NELLA LETTERATURA CROATA DEL XVIII SECOLO (str.45-45)  
Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
ROMANSKI ELEMENTI U NAZIVLJU PREDMETA VEZANIH ZA TEKSTIL, ODJEĆU I OBUĆU U GOVORU RAŽANAČKOGA KRAJA (str.47-70) hrvatskipdf 326 KB
ROMANCE ELEMENTS IN THE NAMES OF ITEMS HAVING TO DO WITH TEXTILE, CLOTHES AND FOOTWEAR IN THE DIALECT OF RAŽANAC AREA (str.69-70)  
GLI ELEMENTI NEOLATINI NELLA NOMENCLATURA DI OGGETTI LEGATI AL CAMPO TESSILE, ALL'ABBIGLIAMENTO E ALLE CALZATURE NELLA PARLATA DELLA ZONA DI RAŽANAC (str.70-70)  
Kristina Miočić
Izvorni znanstveni članak
 
ČAKAVSKO PJESNIŠTVO DRAGE IVANIŠEVIĆA (str.71-86) hrvatskipdf 236 KB
CHAKAVIAN POETRY DRAGO IVANISEVIC’S (str.86-86)  
LA PRODUZIONE LIRICA DI DRAGO IVANIŠEVIĆ IN DIALETTO CIACAVO (str.86-86)  
Miljenko Buljac
Prethodno priopćenje
 
FONOLOŠKE ZNAČAJKE GOVORA MILNE NA OTOKU BRAČU (str.87-101) hrvatskipdf 305 KB
PHONOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SPEECH OF MILNA ON THE ISLAND OF BRAČ (str.100-100)  
GLI ASPETTI FONOLOGICI DELLA PARLATA DI MILNA, SULL'ISOLA DI BRAZZA (str.101-101)  
Filip Galović
Pregledni rad
 
HRVATSKI DIJALEKTI I I JEZIČNOPOVIJESNE OBRADBE U OBZORU DVOJAKOG MOTRIŠTA (Josip Lisac, Dvije strane medalje. Dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku. Književni krug, Split, 2012, 309 str.) (str.105-108) hrvatskipdf 148 KB
Petar Šimunović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
CROATIAN STUDIES REVIEW / ČASOPIS ZA HRVATSKE STUDIJE (Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Nazor: Književnost, jezik, povijest održanog u Postirama na otoku Braču od 20. do 21. 2010., br. 1-2, sv. 7, Odsjek za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Splitu, Croatian Studies Review Macquarie University, Split, 2011., str. 451) (str.109-115) hrvatskipdf 186 KB
Marijana Tomelić Ćurlin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
UZ POČETKE HRVATSKIH FILOLOŠKIH AKCIJA (Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće, glavni urednik Ante Bičanić, urednici: Radoslav Katičić i Josip Lisac, Croatica, Zagreb, 2011.) (str.117-119) hrvatskipdf 109 KB
Gordana Čupković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ANTE TONI VALČIĆ, RJEČNIK GOVORA OTOKA OŠLJAKA (Matica hrvatska - Ogranak u Zadru, Zadar, 2012.) (str.121-124) hrvatskipdf 149 KB
Vedran Žužak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 21.003 *