hrcak mascot   Srce   HID

Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja, Vol. 44 No. 89, 2010.

Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja,Vol. 44 No. 89
Datum izdavanja: siječanj 2011.

Objavljen na Hrčku: 9. 3. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Impressum (str.1-4) hrvatskipdf 85 KB
Ostalo  
Sadržaj (str.5-6) hrvatskipdf 59 KB
Ostalo  
Riječ urednika (str.7-8) hrvatskipdf 45 KB
Ostalo  
In memoriam: Eugen Pusić (1916.-2010.) (str.11-12) hrvatskipdf 44 KB
Danko Krznar
In memoriam, Nekrolog
 
Intervju: akademik Vladimir Ibler (str.13-20) hrvatskipdf 93 KB
Marija Benedikta Čičak, Marija Žaja
Ostalo
 
Analiza prijedloga ustavne izmjene u sferi instituta zastare (str.21-52) hrvatskipdf 337 KB
Ana Bogut, Ema Vidak Gojković
Stručni rad
 
Teorijsko - istraživački osvrt na osobe s duševnim smetnjama u kaznenopravnom aspektu (str.53-66) hrvatskipdf 200 KB
Iva Čatipović, Ana-Marija Grubišić, Katja Kerin
Stručni rad
 
Stranačka struktura Hrvatskog sabora 1990.-2010. (str.67-82) hrvatskipdf 196 KB
Barbara Mašić
Stručni rad
 
Globalna financijska kriza - uzroci, tijek i posljedice (str.83-94) hrvatskipdf 148 KB
Stipe Mlikotić
Stručni rad
 
Hipotetski slučaj pred Europskim sudom za ljudska prava: Maria Johansson v. država X (str.95-110) hrvatskipdf 201 KB
Marina Crnjak, Mario Kantoci, Neva Lukin
Stručni rad
 
Malvinski/Falklandski otoci i njihov međunarodnopravni status (str.111-132) hrvatskipdf 235 KB
Patricio Marcos Petrić
Stručni rad
 
Pristup nacionalnih tijela Europskom sudu kroz institut prethodnog postupka – opseg pojma ‘’sud’’ (str.133-158) hrvatskipdf 268 KB
Ksenija Grejić
Stručni rad
 
Neposredno ostvarivanje državne vlasti prema Ustavu Republike Hrvatske: odluka Ustavnog suda br. U-VIIR 4696/2010 (str.159-172) hrvatskipdf 160 KB
Vedran Ceranić
Ostalo
 
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (str.173-178) hrvatskipdf 80 KB
Patricia Živković
Ostalo
 
European Law Moot Court Competition (str.179-180) hrvatskipdf 48 KB
Mirna Romić
Ostalo
 
Jedanaesto izdanje Međunarodne škole ljudskih prava u organizaciji Europske udruge studenata prava (ELSA) Zagreb (str.181-184) hrvatskipdf 52 KB
Ema Menđušić Škugor
Ostalo
 
Ljetna škola ljudskih prava u Novom Vinodolskom (str.185-186) hrvatskipdf 46 KB
Tihana Džepina
Ostalo
 
Tatjana Josipović, redaktor: Stvarnopravna uređenja tranzicijskih zemalja – stanje i perspektive, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. (str.187-194) hrvatskipdf 83 KB
Bermin Meškić
Recenzija, Prikaz
 
Pravila za objavu rada u časopisu "Pravnik" (str.195-196) hrvatskipdf 78 KB
Ostalo  
O Udruzi Pravnik (str.197-200) hrvatskipdf 60 KB
Ostalo  
Posjeta: 30.501 *