hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol.16 No.1

Datum izdavanja: Rujan 2008.

Objavljen na Hrčku: 24.03.2013.
Sadržaj Puni tekst
POVEZANOST DIMENZIJA SAGORIJEVANJA NA RADU I NEKIH SAMOISKAZANIH PSIHOLOŠKIH TEGOBA U POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (str.1-14) hrvatskipdf 11 MB
Boris Tot
Izvorni znanstveni članak
 
NEKI FENOMENOLOŠKI ASPEKTI USAMLJENOSTI ADOLESCENATA (str.15-24) hrvatskipdf 7 MB
Franka Ružić, Dejana Bouillet
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZANOST KRIMINOGENIH RIZIKA I POTREBA S KRIMINALNIM STILOVIMA RAZMIŠLJANJA (str.25-32) hrvatskipdf 6 MB
Dalibor Doležal, Ljiljana Mikšaj-Todorović
Izvorni znanstveni članak
 
PROCJENA RIZIČNIH I ZAŠTITNIH ČIMBENIKA U ZAJEDNICI: RAZLIKE IZMEĐU PERCEPCIJE MLADIH I NJIHOVIH RODITELJA (str.33-43) hrvatskipdf 8 MB
Martina Ferić Šlehan, Valentina Kranželić
Izvorni znanstveni članak
 
ISTRAŽIVANJE EMOCIONALNOG DOBROSTANJA I SAGORIJEVANJA NA POSLU ZATVORSKOG OSOBLJA (str.45-60) hrvatskipdf 13 MB
RESEARCH OF EMOTIONAL WELL-BEING AND JOB BURNOUT OF PRISON STAFF (str.61-77) engleskipdf 13 MB
Ljiljana Mikšaj-Todorović, Tihana Novak
Izvorni znanstveni članak
 
RAD ZATVORENIKA U FAZI ADAPTACIJE NA ZATVORSKE UVJETE U HRVATSKOJ KAZNIONICI (str.79-108) hrvatskipdf 21 MB
Slobodan Uzelac, Vladimira Žakman-Ban, Ranka Farkaš
Izvorni znanstveni članak
 
ZADOVOLJSTVO POSLOM, PROFESIONALNI STRES I SAGORIJEVANJE OSOBLJA U PENALNIM INSTITUCIJAMA-PREGLED LITERATURE (str.109-126) hrvatskipdf 15 MB
Tihana Novak, Hrvojka Laušić, Anita Jandrić
Pregledni rad
 
Posjeta: 7.366 *