hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 35 No. 3, 2003.


Datum izdavanja: listopad 2003.

Objavljen na Hrčku: 31. 5. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Hrvatska i Jugoslavija: neki problemi povijesnih istraživanja (str.753-768) hrvatskipdf 142 KB
CROATIA AND YUGOSLAVIA: SOME PROBLEMS OF HISTORICAL RESEARCH (str.768-768)  
Zdenko Radelić
Prethodno priopćenje
 
“Croatia down under”: australski tisak o izbijanju rata u Hrvatskoj i raspadu Jugoslavije 1990.-1991. (str.769-802) hrvatskipdf 307 KB
“CROATIA DOWN UNDER”: AUSTRALIAN JOURNALS ON THE OUTBREAK OF WAR IN CROATIA AND DISSOLUTION OF YUGOSLAVIA 1990-1991 (str.802-802)  
Albert Bing
Izvorni znanstveni članak
 
Dokono mnoštvo otkriva Hrvatsku. Engleski turistički vodiči kao izvor za povijest putovanja na istočnu jadransku obalu od 1958. do 1969. (str.803-821) hrvatskipdf 219 KB
THE LEISURED MASSES DISCOVER CROATIA: ENGLISH TRAVEL GUIDEBOOKS AS A SOURCE FOR THE HISTORY OF TRAVELLING TO THE EASTERN ADRIATIC COAST IN THE 1950s AND 1960s (str.822-822)  
Igor Duda
Izvorni znanstveni članak
 
REPRESENTATION OF THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA IN MARIBOR  
Predstavništvo Nezavisne Države Hrvatske u Mariboru 1941.- 1945. (str.823-834) hrvatskipdf 94 KB
Aleš Marđetko
Izvorni znanstveni članak
 
Komesarijat u Matici hrvatskoj: od juridičkoga spora do političkoga pravorijeka (str.835-857) hrvatskipdf 231 KB
THE COMMISSARIAT IN THE MATICA HRVATSKA: FROM LEGAL ACTION TO POLITICAL VERDICT (str.858-858)  
Filip Hameršak
Izvorni znanstveni članak
 
Parlamentarni izbori i stranačke borbe u virovitičkom i slatinskom kotaru 1919.-1929. (str.859-884) hrvatskipdf 238 KB
PARLIAMENTARY ELECTIONS AND PARTY STRUGGLES IN THE VIROVITICA AND SLATINA DISTRICTS, 1919-1929. (str.885-885)  
Ivica Miškulin
Izvorni znanstveni članak
 
Afera Lipošćak (str.887-901) hrvatskipdf 167 KB
THE LIPOŠĆAK AFFAIR (str.902-902)  
Tomislav Zorko
Izvorni znanstveni članak
 
Oskar Tartaglia: od jugoslavenskog nacionalista do žrtve komunističke represije (str.903-920) hrvatskipdf 154 KB
OSKAR TARTAGLIA: FROM YUGOSLAVIAN NATIONALIST TO VICTIM OF COMMUNIST REPRESSION (str.920-920)  
Norka Machiedo Mladinić
Pregledni rad
 
Gavro Grünhut - pravaški nakladnik, publicist i agitator (str.921-941) hrvatskipdf 1 MB
GAVRO GRÜNHUT – PUBLISHER, PUBLICIST AND AGITATOR FOR THE PARTY OF RIGHT (str.942-942)  
Jasna Turkalj
Izvorni znanstveni članak
 
Srpski list (glas) o hrvatskoj politici u banskoj Hrvatskoj 80-ih godina 19. stoljeća (str.943-959) hrvatskipdf 180 KB
SRPSKI LIST (GLAS) [SERB NEWSPAPER (VOICE)] ON CROATIAN POLITICS IN CIVIL CROATIA DURING THE 1880S (str.960-960)  
Tihomir Rajčić
Pregledni rad
 
Legalitet i legitimitet – suprotstavljene koncepcije pri iskorištavanju šuma Slavonske vojne krajine (str.961-969) hrvatskipdf 96 KB
LEGALITY AND LEGITIMACY – CONFLICTING CONCEPTOPNS OF UTILIZING THE FORESTS OF THE SLAVONIAN MILITARY FRONTIER (str.970-970)  
Damir Matanović
Izvorni znanstveni članak
 
Svjedočanstvo hrvatskog književnika Gabrijela Cvitana iz jeseni 1944. (str.973-993) hrvatskipdf 347 KB
THE TESTIMONY OF THE CROATIAN WRITER GABRIJEL CVITAN FROM THE AUTUMN OF 1944. (str.994-994)  
Jere Jareb
Stručni rad
 
Razgovor s prof. dr. Hrvojem Matkovićem u povodu 80. godišnjice njegova života (str.997-1028) hrvatskipdf 1 MB
Stjepan Matković
Stručni rad
 
Sjećanja koja čine povijest - Razgovor s Cvijetom Jobom, dugogodišnjim diplomatom i veleposlanikom FNRJ/SFRJ (str.1031-1047) hrvatskipdf 153 KB
REMINISCENCES THAT MAKE HISTORY. A DISCUSSION WITH CVIJETO JOB, CAREER DIPLOMAT AND AMBASSADOR OF SOCIALIST YUGOSLAVIA (str.1048-1048)  
Tvrtko Jakovina
Stručni rad
 
Anna Pia MAISSEN, Wie ein Blitz schlägt es aus meinem Mund. Der Illyrismus: Die Hauptschriften der kroatischen Nationalbewegung 1830-1844, Peter Lang, Bern 1998., 367 str. (str.1051-1052) hrvatskipdf 43 KB
Vlasta Švoger
Recenzija, Prikaz
 
Vlasta ŠVOGER, Südslawische Zeitung 1849.-1852. Organ nove epohe kod Južnih Slavena, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2002., 289 str. (str.1053-1055) hrvatskipdf 51 KB
Iskra Iveljić
Recenzija, Prikaz
 
Ivo PERIĆ, Stjepan Radić 1871.-1928., Dom i Svijet, Zagreb 2003., 438 str. (str.1055-1058) hrvatskipdf 54 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz
 
Thomas LINEHAN, British Fascism 1918-39, Parties, Ideology and Culture, Manchester University Press, Manchester, New York 2000., xiii, 306 str. (str.1058-1063) hrvatskipdf 76 KB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz
 
Danijel PRKA, Josip NOVAK, Siniša POGAČIĆ, Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatske 1941.-l945., P. c. Grafičke usluge d. o. o., Zagreb 1998., 367 str. (str.1063-1065) hrvatskipdf 51 KB
Vladimir Huzjan
Recenzija, Prikaz
 
Nataša MATAUŠIĆ, Jasenovac 1941. – 1945.: Logor smrti i radni logor, Javna ustanova Spomen – područje Jasenovac, Jesenski i Turk, Jasenovac, Zagreb 2003., 200 str. (str.1065-1066) hrvatskipdf 44 KB
Goran Arčabić
Recenzija, Prikaz
 
Brez milosti – ranjeni, invalidni in bolni povojni ujetniki na slovenskem, ur. Lovro Šturm, Nova revija, Ljubljana 2000., 382 str. (str.1067-1070) hrvatskipdf 66 KB
Martina Grahek
Recenzija, Prikaz
 
Nova izdanja o Bleiburgu i “križnom putu”: Milan MARUŠIĆ, Žrtve komunističkih zlodjela na sljemenskim stratištima: Bolnica Brestovac, Gračani, Zagreb, svibanj 1945.; Povlačenje 1945. Krivci i žrtve – Svjedočanstva o propasti NDH, ur. Tomislav Sabljak i Ivo Smoljan; Zvonimir PUŠKAŠ, Od Maribora do Ovčare, sudbina ranjenika Oružanih snaga Nezavisne Države Hrvatske u Mariboru svibnja 1945. (str.1070-1074) hrvatskipdf 66 KB
Martina Grahek
Recenzija, Prikaz
 
Josip JURČEVIĆ, Bruna ESIH, Bože VUKUŠIĆ, Čuvari bleiburške uspomene, Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva, Zagreb 2003., 219 str. (str.1075-1076) hrvatskipdf 43 KB
Iva Kraljević
Recenzija, Prikaz
 
Radmila RADIĆ, Država i verske zajednice 1945. – 1970. I. i II., Beograd, 2002, 1125 str. (str.1076-1088) hrvatskipdf 130 KB
Margareta Matijević
Recenzija, Prikaz
 
Radule KNEŽEVIĆ, Slaven RAVLIĆ, Hrvatska politologija 1962.-2002., Fakultet političkih znanosti, Biblioteke Politička misao, Zagreb 2002., 490. str. (str.1088-1090) hrvatskipdf 52 KB
Dunja Bonacci Skenderović
Recenzija, Prikaz
 
The Politics of Retribution in Europe. World War II and its Aftermath. Edited by István Deák, Jan T. Gross, and Tony Judt, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2000., 337 str. (str.1091-1093) hrvatskipdf 56 KB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
Shari J. COHEN, Politics Without a Past. The Absence of History in Postcommunist Nationalism, Duke University Press, Durham and London 1999., 281 str. (str.1094-1095) hrvatskipdf 42 KB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
Gjergj RRAPI, Die albanische Grossfamilie im Kosovo, Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar 2003., 145 str. (str.1096-1100) hrvatskipdf 79 KB
Zef Mirdita
Recenzija, Prikaz
 
Geschichte und Gesellschaft: Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft, 28. Jahrgang, Heft 1-4, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002., 644 str. (str.1100-1104) hrvatskipdf 84 KB
Ivan Majnarić
Recenzija, Prikaz
 
Čedomir VIŠNJIĆ, Partizansko ljetovanje, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Zagreb 2003., 487 str. (str.1104-1107) hrvatskipdf 74 KB
Tomislav Anić
Recenzija, Prikaz
 
Dejan JOVIĆ, Jugoslavija država koja je odumrla, Prometej (Zagreb) i Samizdat B92 (Beograd), 2003., 531 str. (str.1107-1111) hrvatskipdf 67 KB
Tomislav Anić
Recenzija, Prikaz
 
Predstavljanje Annalesa, series historia et sociologica, godište 12, 2002., brojevi 1 i 2, održano 6. ožujka 2003 u Kopru. (str.1111-1113) hrvatskipdf 53 KB
Andrej Rahten
Recenzija, Prikaz
 
IN MEMORIAM PROF. DR. FILIP POTREBICA (1933.-2003.) (str.1117-1118) hrvatskipdf 36 KB
Robert Skenderović
In memoriam, Nekrolog
 
ISPRAVAK (str.1119-1119) hrvatskipdf 39 KB
Ispravak  
Posjeta: 11.132 *