hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: veljače 1970.

Objavljen na Hrčku: 28. 6. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Migracija riba u reci Dunav i njegovim pritokama, njen uticaj na stanje i dinamiku populacija ekonomskih važnih riba kao i na ribolov (str.1-15) srpskipdf 23 MB
Mihajlo Đ. Ristić
Izvorni znanstveni članak
 
Plodnost oštrulja (Aulopyge hügeli Heck) iz voda Livanjskog polja (str.15-18) hrvatskipdf 5 MB
Mahmud Aganović
Stručni rad
 
Taksonomske karakteristike Rutilus rubilio (Bonaparte) iz Skadarskog jezera i sliva Neretve (str.18-20) hrvatskipdf 4 MB
Tihomir Vuković, Božina Ivanović
Prethodno priopćenje
 
Ihtioftiriaza izaziva masovna ugibanja bodorke (Rutilus rutilus L.) (str.20-20) hrvatskipdf 1 MB
V. Ivasik, A. Laduhin, Z. Lanjko
Stručni rad
 
Opskrba vodom ribnjačarstva Našička Breznica (str.21-24) hrvatskipdf 6 MB
Jerko Bauer
Stručni rad
 
Uništavanje riba otpadnim vodama, dinamitom i odvraćanjem rečnih tokova (str.24-26) srpskipdf 5 MB
Ante Tadić
Stručni rad
 
Akcioni program poduzeća "Dojransko jezero" (str.26-27) srpskipdf 2 MB
Tomo Arizanov
Stručni rad
 
Posjeta: 2.614 *