hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 47 No. 2, 2013.


Datum izdavanja: srpnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 4. 7. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Učinak fluoridnih gelova i lakova na demineralizaciju/remineralizaciju cakline u usporedbi s kompleksom CPP-ACP (str.99-110) hrvatskipdf 239 KB
Effect of the Fluoride Gels and Varnishes Comparing to CPP-ACP Complex on Human Enamel Demineralization/Remineralization (str.99-110) engleskipdf 239 KB
Vesna Ambarkova, Kristina Goršeta, Mira Jankolovska, Domagoj Glavina, Ilija Škrinjarić
Izvorni znanstveni članak
 
Otpuštanje fluorida iz materijala za nadoknadu tvrdih zubnih tkiva (str.111-119) hrvatskipdf 370 KB
Fluoride Release from Hard Dental Tissue Restorative Materials (str.111-119) engleskipdf 370 KB
Danijela Vrček, Goranka Prpić-Mehičić, Željko Verzak, Jurica Vrček, Jurica Matijević, Kata Rošin-Grget
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj poliheksametilenova bigvanida na mikroorganizme u korijenskom kanalu zuba (str.120-126) hrvatskipdf 253 KB
The Effect of Polyhexamethylen Biguanide on Microorganisms in Root Canal (str.120-126) engleskipdf 253 KB
Ivana MEDVEDEC MIKIĆ, Arjana TAMBIĆ ANDRAŠEVIĆ, Goranka Prpić-Mehičić, Jurica Matijević, Antonija Tadin, Paris Simeon
Izvorni znanstveni članak
 
Antimikrobni učinak intrakanalne primjene ozona (str.127-136) hrvatskipdf 286 KB
Antimicrobial Effectiveness of Intracanal Ozone Treatment (str.127-136) engleskipdf 286 KB
Bernard Janković, Eva Klarić, Katica Prskalo, Danijela Marović, Vlatko Pandurić, Zrinka Tarle
Izvorni znanstveni članak
 
Samoopažena halitoza kod diplomskih studenata medicine, dentalne medicine i zdravstvenih znanosti na Sveučilištu Sains Malaysia (str.137-146) hrvatskipdf 285 KB
Self-Reported Halitosis among Medical, Dental and Health Science Undergraduate Students at the University Sains Malaysia (str.137-146) engleskipdf 285 KB
Mon Mon Tin-Oo, Teh Yi Ying, Norkhafizah Saddki, Shani Ann Mani
Izvorni znanstveni članak
 
Komparartivna analiza učestalosti dentalne traume ovisno o spolu: Populacijska studija (str.147-153) hrvatskipdf 231 KB
Comparative Analysis of Gender: A Population-Based Study on Dental Trauma (str.147-153) engleskipdf 231 KB
Veruska Medeiros Martins, Raulison Vieira de Sousa, Eveline Sales Rocha, Rafaella Bastos Leite, Marayza Alves Clementino, Ana Flávia Granville-Garcia
Izvorni znanstveni članak
 
Socijalno-ekonomski status i ponavljanje dentalnih trauma kod djece (str.154-162) hrvatskipdf 373 KB
Socioeconomic Status and Dental Injury Repetition in Children (str.154-162) engleskipdf 373 KB
Tomislav Škrinjarić, Ivana Čuković-Bagić, Kristina Goršeta, Željko Verzak, Ilija Škrinjarić
Izvorni znanstveni članak
 
Ispitivanje hrapavosti površine glazirane Y-TZP zubne keramike nakon izlaganja korozivnom mediju (str.163-168) hrvatskipdf 448 KB
Investigation of Glazed Y-TZP Dental Ceramics Corrosion by Surface Roughness Measurement (str.163-168) engleskipdf 448 KB
Sanja Štefančić, Lidija Ćurković, Gorana Baršić, Marijana Majić-Renjo, Ketij Mehulić
Prethodno priopćenje
 
Protetska rehabilitacija nisko položenih palatofaringealnih režnjeva – prikaz slučaja (str.169-174) hrvatskipdf 268 KB
Prosthetic Intervention for the Management of Low Attached Palatopharyngeal Flaps - A Clinical Report (str.169-174) engleskipdf 268 KB
Gregory Polyzois, Panagiotis Zoidis, Mary Frangou
Stručni rad
 
Prof. dr. sc. Milutin Dobrenić: 1917. – 2003. (str.178-179) hrvatskipdf 92 KB
Professor Milutin Dobrenić: 1917 – 2003 (str.178-179) engleskipdf 92 KB
Ana Cekić-Arambašin
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Salvete, alumni et alumnae! (str.180-180) hrvatskipdf 182 KB
Welcome, Alumni and alumnae! (str.180-180) engleskipdf 182 KB
Ivan Alajbeg
Vijest
 
Sažeci kongresa Hrvatski parodontološki dani 2013.: Zagreb, Hrvatska, 26.-27.4.2013. (str.181-189) hrvatskipdf 253 KB
Abstracts of Croatian Periodontology Days 2013 congress: Zagreb, Croatia, April 26-27, 2013 (str.181-189) engleskipdf 253 KB
Hrvatski parodontološki dani
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 14.657 *