hrcak mascot   Srce   HID

Asseria, Vol.10 No.10

Asseria,Vol.10 No.10
Datum izdavanja: Prosinac 2013.

Objavljen na Hrčku: 05.12.2013.
Sadržaj Puni tekst
Nalazi eneolitičke keramike iz Bukovića-Veleševa (Benkovac) (str.11-29)  
Finds of eneolithic pottery from Buković-Veleševo (Benkovac) (str.11-29)  
Brunislav Marijanović
Stručni rad
 
Fibule tipa Osor: solarni znakovi i simboli u kulturi Liburna (str.31-115)  
The Osor-type fibulae: solar signs and symbols in the Liburnian culture (str.31-115)  
Sineva Kukoč
Izvorni znanstveni članak
 
Kasnoantički grobovi Aserije (str.117-208)  
Late Antique graves from Asseria (str.117-208)  
Berislav Štefanac, Marin Ćurković
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju željeznodobnih bedema Aserije (str.209-237)  
A contribution to understanding of the Iron Age walls of Asseria (str.209-237)  
Šime Perović
Prethodno priopćenje
 
MFAA - dosje Zadar, nove spoznaje o umjetninama odnesenima iz Zadra u Italiju za vrijeme Drugog svjetskog rata (str.239-309)  
MFAA - File Zadar, new insights about the works of art taken from Zadar to Italy during the Second World War (str.239-309)  
Antonija Mlikota
Izvorni znanstveni članak
 
Bibliografija radova o Aseriji (str.311-325)  
Bibliography of Asseria (str.311-325)  
Gorica Lovrić
Stručni rad
 
Posjeta: 4.125 *