hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: February 2007

Published on HRČAK: 15 November 2007
Table of contents Full text
MEMOARSKE MARGINALIJE – (NE)SVJESNA ISHODIŠTA ŽIVOTOPISA ČINJENICE I NEDOUMICE IZ ŽIVOTA GLAGOLJAŠA ŠIMUNA GREBLA (OKO 1472.- OKO 1551.) (str.1-20) croatianpdf 6 MB
MEMOIR MARGINALIA– (SUB)CONSCIOUS ORIGINS OF BIOGRAPHY FACTS AND DILEMMAS ABOUT THE LIFE OF A GLAGOLITIC PRIEST ŠIMUN GREBLO (AROUND 1472 – AROUND 1551) (str.1-20)  
Antonija Zaradija Kiš
Review article
 
PRILOG ISTRAŽIVANJU GOVORA KAROJBE (str.23-36) croatianpdf 620 KB
A CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF THE KAROJBA IDIOM (str.23-36)  
Silvana Vranić, Iva Močibob
Original scientific paper
 
FRAZEOLOGIJA MJESNOGA GOVORA VRBOVSKOGA (str.37-81) croatianpdf 754 KB
PHRASEOLOGY OF THE VRBOVSKO LOCAL IDIOM (str.37-81)  
Mihaela Matešić
Original scientific paper
 
PRIDRUZIVANJE FRAZEMA S KOMPONENTOM NAZIVA ZA ODJEĆU KONCEPTUALNIM POLJIMA (NA GRAĐI HRVATSKOG I NJEMAČKOG JEZIKA) (str.85-114) croatianpdf 644 KB
JOINING OF IDIOMS THAT INCLUDE A NAME OF PIECE OF CLOTHING AS THEIR COMPONENT TO CONCEPTUAL CLUSTERS (ON THE EXAMPLES FROM CROATIAN AND GERMAN) (str.85-114)  
Ivana Benzon
Preliminary communication
 
IDEOLOGIJA I AUTOBIOGRAFIJA U ROMANIMA NIKE BARTULOVIĆA (str.117-132) croatianpdf 513 KB
IDEOLOGY AND AUTOBIOGRAPHY IN NIKO BARTULOVIĆ’S NOVELS (str.117-132)  
Ivan Bošković
Preliminary communication
 
MODERNISTIČKI ASPEKTI UJEVIĆEVIH PROZNIH ZAPISA: MONTPARNASSE (str.133-158) croatianpdf 617 KB
MODERNISTIC LANDSCAPES IN ESSAYS OF T. UJEVIĆ: MONTPARNASSE (str.133-158)  
Ljiljana Šarić
Preliminary communication
 
RJEČNIK KAKVOG SMO DUGO ČEKALI, Milica Gačić, ENGLESKO-HRVATSKI RJECNIK PRAVA, MEDUNARODNIH ODNOSA, KRIMINALISTIKE I FORENZIČNIH ZNANOSTI, KRIMINOLOGlJE I SIGURNOSTI (ENGLISH-CROATIAN DICTIONARY OF LAW, INTERNATIONAL RELATIONS, CRIMINAL INVESTIGATION & JUSTICE, CRIMINOLOGY & SECURITY).(Naklada Ljevak, Zagreb, 2004.) (str.161-164) croatianpdf 482 KB
Tajana Bašić
Book Review
 
ISTRAŽIVANJE NEOLOGIZAMA -'PRIČA BEZ KRAJA' Vesna Muhvić-Dimanovski NEOLOGIZMI - PROBLEMI TEORIJE I PRIMJENE, (Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilista u Zagrebu, Zagreb, 2005.) (str.165-169) croatianpdf 666 KB
Branka Drljača
Book Review
 
TEORIJSKA I PRAKTIČNA PROMIŠLJANJA O LEKSIČKIM I LEKSIKOGRAFSKIM DVOJBAMA, Branka Tafra, OD RIJEČI DO RJEČNlKA (Školska Knjiga, Zagreb 2005.) (str.170-176) croatianpdf 946 KB
Marija Turk
Book Review
 
ZNAČAJNA ČAKAVOLOŠKA MONOGRAFIJA, Silvana Vranić, ČAKAVSKI EKAVSKI DIJALEKT: SUSTAV I PODSUSTAVI, (Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Biblioteka časopisa Fluminensia knj. 1, Rijeka, 2005.) (str.176-181) croatianpdf 786 KB
Iva Lukežić
Book Review
 
OTOK U STRUJI VREMENA I PERA, Goran Kalogjera, KORČULA KOJE VIŠE NEMA, (Sveučilište u Rijeci, Filozofski Fakultet, Rijeka, 2005.) (str.181-186) croatianpdf 800 KB
Danijela Bačić-Karković
Book Review
 
PRINOSI PROUČAVANJU FRANJEVAČKE BAŠTINE, KNJIGA OD USPOMENE, Priredili: fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, Josip Lisac, s. Tereza Zemljić, (Gradska knjižnica "Juraj Sišgorić" i Družba sestara franjevki od Bezgrješne, Šibenik, 2005.) (str.187-189) croatianpdf 385 KB
Ines Srdoč-Konestra
Book Review
 
Nevenka Videk, TRI STOLJECA S PJESNIKOM BRATA SUNCA, Franjo AsiŠki u hrvatskome pjesniŠtvu i prozi od 16. do kraja 18. stoljeća, (Disput, Zagreb, 2006.) (str.189-192) croatianpdf 509 KB
Saša Lajšić
Book Review
 
ZBORNIK O LUKI VLADIMIROVIĆU, Zbornik radova sa znanstvenog skupa, (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.) (str.193-198) croatianpdf 833 KB
Anastazija Vlastelić
Book Review
 
ZBORNIK FRANJE EMANUELA HOŠKA - TKIVO KULTURE, U prigodi 65. obljetnice života, (Kršćanska sadašnjost, Zagreb i Teologija u Rijeci, Rijeka, 2006.) (str.198-201) croatianpdf 507 KB
Ines Srdoč-Konestra
Book Review
 
IZNIMAM DOPRINOS PROUČAVANJA ČAKAVSKE AKCENTUACIJE, Keith Langston, ČAKAVIAN PROSODY, THE ACCENTUAL PATTERNS OF THE ČAKAVIAN DIALECTS OF CROATIAN (str.201-208) croatianpdf 1022 KB
Sanja Zubčić
Book Review
 
TRAGOM ISTRAŽIVANJA TURNANSKOGA I DELNIČKOGA GOVORA, Jospi Lisac, TRAGOM ZAVIČAJA, (Književni krug, Split, 2006.) (str.208-213) croatianpdf 762 KB
Silvana Vranić
Book Review
 
PREPOZNATLJIVA VRSNOĆA, RIJEČKI FILOLOŠKI DANI, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa, knj. VI, (Filozofski fakultet, Rijeka, 2006.) (str.213-220) croatianpdf 1013 KB
Branka Tafra, Zlata Šundalić
Book Review
 
Visits: 23.981 *