hrcak mascot   Srce   HID

Diacovensia : teološki prilozi, Vol. 21 No. 4, 2013.


Diacovensia : teološki prilozi,Vol. 21 No. 4
Datum izdavanja: veljače 2014.

Objavljen na Hrčku: 13. 2. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Contents  
Sadržaj (str.591-592) hrvatskipdf 53 KB
Kazalo  
Dostojanstvo ljudske osobe u svjetlu slobode savjesti i slobode vjere (str.593-595) hrvatskipdf 39 KB
Stjepan Radić
Uvodnik
 
Religious Freedom in the Bible  
Vjerska sloboda u Bibliji (str.599-608) hrvatskipdf 128 KB
Ivica Čatić
Stručni rad
 
Freedom in the Value System of the Church Fathers  
Sloboda u sustavu vrijednosti kod crkvenih Otaca (str.609-626) hrvatskipdf 169 KB
Drago Tukara
Pregledni rad
 
Liberty of Religious Belief and Relationship towards Believers of Other Faith Affiliations  
Sloboda vjeroispovijesti i odnos prema vjernicima drugih religija (str.627-647) hrvatskipdf 185 KB
Mato Zovkić
Pregledni rad
 
The Mission of the Church and Religious Freedom in the Ecumenical Context. View from a Catholic perspective  
Poslanje Crkve i vjerska sloboda u ekumenskom kontekstu. Pogled iz katoličke perspektive (str.649-675) hrvatskipdf 219 KB
Niko Ikić
Stručni rad
 
The Council's Discourse on Religious Freedom and its Meaning for the Present Day  
Koncilski govor o slobodi vjerovanja i njegovo značenje za današnje vrijeme (str.677-690) hrvatskipdf 155 KB
Željko Tanjić
Prethodno priopćenje
 
Secular State and Religious Freedom Today. Theological Review on the Contribution of Charles Taylor  
Laička država i sloboda vjerovanja danas. Teološki osvrt na doprinos Charlesa Taylora (str.691-704) hrvatskipdf 151 KB
Ivica Raguž
Prethodno priopćenje
 
Communicatio in sacris  
Communicatio in sacris (str.705-719) hrvatskipdf 163 KB
Zvonko Pažin
Pregledni rad
 
Religious Freedom in the Code of Canon Law and the Legislation of the Republic of Croatia  
Vjerska sloboda u Zakoniku kanonskoga prava i u zakonodavstvu RH (str.721-747) hrvatskipdf 197 KB
Zdenko Ilić
Pregledni rad
 
Carmelo Dotolo, Cristianesimo e interculturalità. Dialogo, ospitalità, ethos, Citadella, Assisi, 2011., str. 170 (str.751-755) hrvatskipdf 59 KB
Davor Vuković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Alain Finkielkraut, L’identitémalheureuse, Stock, Paris, 2013., 229 str. (str.755-759) hrvatskipdf 60 KB
Ivica Raguž
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Fra Rufin Šilić, Krist i Crkva. Njihov odnos prema nauku svetoga Bonaventure, (priredio fra Josip Vlašić, prijevod dr. sc. fra Ivan Ivanda) Fram – Ziral, Mostar, 2013., 311 str. (str.760-765) hrvatskipdf 70 KB
Ivica Raguž
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jan-Heiner Tück, Dar prisutnosti. Teologija i pjesništvo kod Tome Akvinskoga (Gabe der Gegenwart. Theologie und Dichtung bei Thomas von Aquin, prijevod s njemačkoga dr. sc. fra Ivan Ivanda), Dominikanska naklada Istina, Zagreb, 2014., 397 str. (str.765-769) hrvatskipdf 65 KB
Ivica Raguž
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Thomas Ruster – Heidi Ruster, Bis dass der Tod euch scheidet? Die Unauflöslichkeit der Ehe und die wiederverheirateten Geschiedenen. Ein Lösungsvorschlag(mit einem Geleitwort von Karl Kardinal Lehmann), Kösel, München, 2013., 206 str. (str.769-775) hrvatskipdf 72 KB
Ivica Raguž
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Adrese autora (str.777) hrvatskipdf 44 KB
Addresses of the Authors (str.777) engleskipdf 44 KB
Ostalo  
Popis recenzenata u 2013. godini (str.778) hrvatskipdf 20 KB
Ostalo  
Sadržaj XXI. godišta (str.779-784) hrvatskipdf 67 KB
Contents of 21st Volume (str.779-784) engleskipdf 67 KB
Kazalo  
Posjeta: 12.417 *