hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,Vol. 39. No. 2 (78)
Datum izdavanja: ožujka 2014.

Objavljen na Hrčku: 31. 3. 2014.
Sadržaj Puni tekst
The polemic between Petrić and Angelucci in the light of Philoponus' "Commentary on Metaphysics"  
Polemika između Petrića i Angeluccija u svjetlu Filoponovih "Komentara Metafizike" (str.433-452) hrvatskipdf 785 KB
Mihaela Girardi-Karšulin
Izvorni znanstveni članak
 
"Frane Petrić i Giordano Bruno, protagonisti paradigmatske preobrazbe filozofije prirode u renesansi: Epistemološka razmatranja" (str.453-465)  
Frane Petrić e Giordano Bruno, protagonisti della trasformazione paradigmatica della filosofia della natura nel Rinascimento: Riflessioni epistemologiche (str.453-465) talijanskipdf 751 KB
Igor Škamperle
Izvorni znanstveni članak
 
Juraj Dubrovčanin i Kratko "umijeće" Rajmunda Lula (Raymundus Lullus) (str.467-485) hrvatskipdf 2 MB
Juraj Dubrovčanin (Georgius Raguseius) and "Ars brevis" of Raymod Lull (Raymundus Lullus) (str.467-485)  
Erna Banić-Pajnić
Izvorni znanstveni članak
 
Poimanje ljepote i ljubavi u stihovima Frana Krste Frankopana (str.487-518) hrvatskipdf 881 KB
Understanding beauty and love in the lyrics of Fran Krsto Frankopan (str.487-518)  
Željka Metesi Deronjić
Izvorni znanstveni članak
 
Književnost i neznanje: funkcije lika Licide u Boškovićevim "Dijalozima o sjevernoj zori" (str.519-534) hrvatskipdf 776 KB
Literature and Ignorance: Functions of Lycidas in the "Dialogi sull’aurora boreale" by Ruđer Bošković (str.519-534)  
Snježana Husić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj personalizma na hrvatske katoličke socijalne mislioce u 1930-im (str.535-580) hrvatskipdf 956 KB
The Influence of Personalism on Croatian Chatolic Social Thinkers in the 1930s (str.535-580)  
Ivan Čulo
Izvorni znanstveni članak
 
In memoriam: Roger Hahn (1932-2011) (str.583-598) hrvatskipdf 653 KB
Ivica Martinović
In memoriam, Nekrolog
 
Tradicijska kultura Hrvata (str. 601-604). Vicko Kapitanović (ur.), "Kultovi, mitovi i vjerovanja u Zagori: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 14. prosinca 2012. u Unešiću" (Split: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu; Split: Kulturni sabor Zagore; Šibenik: Veleučilište u Šibeniku, 2013), 367 pp. (str.601-604) hrvatskipdf 564 KB
Ljerka Schiffler
Recenzija, Prikaz
 
Metafizički pristup Petrićevu razumijevanju povijesti (str. 605-610). Stjepan Špoljarić, "Ars historica Frane Petrića", Biblioteka »Filozofska istraživanja« 142 (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2012), 332 pp. (str.605-610) hrvatskipdf 574 KB
Željka Metesi Deronjić
Recenzija, Prikaz
 
Filozofski prinosi Frana Barca prema monografiji Ivice Zvonara (str. 611-617). Ivica Zvonar, "Mons. dr. Fran Barac (1872.–1940.): Život i djelo", Analecta croatica christiana 44 (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2012), 367 pp. (str.611-617) hrvatskipdf 586 KB
Nenad Malović
Recenzija, Prikaz
 
Tomizam kao "philosophia perennis" u odabranim radovima Hijacinta Boškovića (str. 618-621). Hijacint Bošković, "Suvremenost tomističke baštine", priredio Daniel Miščin, "Hrvatska katolička baština 20. stoljeća" 19 (Zagreb: Glas Koncila, 2011), 272 pp. (str.618-621) hrvatskipdf 569 KB
Hrvoje Relja
Recenzija, Prikaz
 
Bošković u žarištu međuakademijskog susreta u Parizu (str. 622-629). Réunion interacadémique sur »Les relations académiques franco-croates au fil du temps«, Mardi 4 décembre 2012, Grande salle des séances, Institut de France, Paris Pavao Rudan, Mislav Ježić, Ivan Supičić, Aco Zrnić (rédacteurs), "Réunion interacadémique sur »Les relations académiques franco-croates au fil du temps«" (Zagreb: HAZU, 2013), 55 pp. Pavao Rudan, Mislav Ježić, Ivan Supičić, Aco Zrnić (uredili), "Međuakade­mijski susret »Francusko-hrvatske akademijske veze tijekom vremena«" (Zagreb: HAZU, 2013), 54 pp. (str.622-629) hrvatskipdf 581 KB
Ivica Martinović
Recenzija, Prikaz
 
Filozofske teme u časopisu Cris (str. 630-633). Ivana Skuhala Karasman (ur.), »Prinosi nove generacije istraživača hrvatske filozofske baštine«, "Cris" 14/1 (Križevci: Povijesno društvo Križevci, 2012), pp. 203–305. (str.630-633) hrvatskipdf 568 KB
Maja Nebes
Recenzija, Prikaz
 
Četrdeset i šest godina djelovanja Instituta za filozofiju (27. lipnja 1967–27. lipnja 2013) (str.634-636) hrvatskipdf 562 KB
Ivana Skuhala Karasman
Recenzija, Prikaz
 
Dvadeseti creski simpozij o Petriću u kontinuitetu – drugi put s podnaslovom »Hrvatski filozofi u europskom kontekstu« (str.637-641) hrvatskipdf 579 KB
Bruno Ćurko
Recenzija, Prikaz
 
Ocjena Vitezovićeva života i djela o 300. obljetnici njegove smrti (str. 642-644). 3. međunarodna kroatološka konferencija »Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba«, Zagreb, 26.–28. rujna 2013, Program – Knjiga sažetaka / 3rd International Croatology Conference »Pavao Ritter Vitezović and his time«, Zagreb, 26–28 September 2013. Conference Programme – Book of Abstracts, (Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu / Centre for Croatian Studies o the University of Zagreb, 2013), 64 pp. (str.642-644) hrvatskipdf 562 KB
Marinko Šišak
Recenzija, Prikaz
 
Akademijin simpozij o Stanku Hondlu (str. 645-650). Znanstveni skup "Stanko Hondl (1873.–1971.) – život i djelo", Zagreb, organizator Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 3. prosinca 2013. (str.645-650) hrvatskipdf 586 KB
Snježana Paušek-Baždar
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 11.617 *