Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Zbornik Janković

logo Zbornik Janković

Zbornik Janković je znanstveni časopis koji objavljuje znanstvene i stručne radove prvenstveno vezane uz povijesnu znanost, ali i širok raspon tema iz područja drugih humanističkih znanosti. Temeljni jezik priloga je hrvatski, a primaju se i članci na bosanskom, makedonskom, slovenskom, srpskom i češkom te na svjetskim jezicima engleskom i njemačkom. Zbornik Janković referira se u sljedećim znanstvenim i bibliografskim bazama: Central and Eastern European Online Library (CEEOL); Slavic Humanities Index (SLAVUS); Open Academic Journals Index (OAJI)); Electronic Journals Library; International Standard Serial Number (ISSN Portal); International Society for Research Activity (ISRA); Index Copernicus International; BASE (Bielefeld Academic Search Engine); Citefactor Academic Scientific Journals (CiteFactor); Fachinformationsdienst Mathematik (fidmath); Hrvatski arhiv weba (HAW); Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT); General Impact Factor (GIF); Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske; Google Scholar. Uredništvo / Editorial Staff: dr. sc. Terézia Balogh Janosné Horváth (Budimpešta, Mađarska), prof. dr. sc. Željko Holjevac (Institut "Ivo Pilar" Zagreb), dr. sc. Jakša Raguž (Hrvatski Institut za povijest Zagreb), prof. dr. sc. Hrvoje Petrić (Filozofski fakultet Zagreb), dr. sc. Đuro Škvorc (Križevci), dr. sc. Željko Karaula, (Alca d. d. Bjelovar), dr. sc. Vjenceslav Herout (Daruvar), izv. prof. dr. sc. Vladimir Strugar (Zavod HAZU Bjelovar), dr. sc. Arnošt Skoupy, (Olomouc, Češka), dr. sc. Jan Rychlik (Prag, Češka), dr. sc. Vlatka Dugački (Leksikografski zavod "Miroslav Krleža"), prof. dr. sc. Zdravko Matić (Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman"), izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin (Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb), Stipo Pilić, prof. (Zagreb), dr. sc. Lóránt Bali (Keszthely)

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2016.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Književnost, Etnologija i antropologija, Arheologija, Znanost o umjetnosti, Povijest umjetnosti, Povijest, Filologija, Teologija, Filozofija, Humanističke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 26.01.2016.
  • Prava korištenja: Zbornik Janković je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način. Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača