Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Krčki zbornik : godišnjak Povijesnog društva otoka Krka

Krčki zbornik kao časopis - godišnjak Povijesnog društva otoka Krka - objavljuje znanstvene i stručne priloge iz područja povijesti, arheologije, arhitekture, bibliografije, biografije, demografije, epigrafije, etnografije, etnologije, filologije, folkloristike, geografije, humanistike, iseljeništva, jezikoslovlja, kartografije, klimatologije, književnosti, kroatologije, kulture, kulturne antropologije, likovnih umjetnosti, muzičke umjetnosti, narodnog života i običaja, numizmatike, paleografije, povijesti umjetnosti, privrede, religijskih znanosti, sociologije, školstva, turizma, zdravstva i drugoga. Načelna urednička koncepcija Krčkog zbornika sastoji se u tome da u svakom svesku dotičnog časopisa svako krčko područje bude zastupljeno određenom temom. Također je dio zbornika otvoren i za objavu raznorodnih istraživanja širega, kvarnerskog, sjevernojadranskog i sredozemnog područja, recentnijih poetskih te kraćih proznih ostvarenja, kao i za razne godišnje izvještaje o radu, primjerice galerija, muzeja, centara za kulturu, kulturno-umjetničkih, obrazovnih te sportskih udruga koje djeluju na otoku Krku. Radovi u ovome časopisu mogu biti klasificirani kao izvorni znanstveni radovi, pregledni i stručni članci te prethodna i kratka priopćenja, izlaganja sa znanstvenih i stručnih skupova, priređena arhivska građa, bibliografije, recenzije, odnosno prikazi, crtice i bilješke, eseji, uvodnici, nekrolozi, različiti izvještaji itd. Svaki rad prolazi potrebnu uredničku i recenzentsku proceduru. Za objavljivanje radova u Krčkom zborniku autorima neće biti naplaćena nikakva novčana naknada.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, jednostruka, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1970.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Humanističke znanosti, Društvene znanosti, Povijest, Povijest umjetnosti, Filologija, Etnologija i antropologija, Arheologija, Geografija, Religijske znanosti (interdisciplinarno polje), Književnost
  • Uključen u Hrčak: 11.10.2022.
  • Prava korištenja: Krčki zbornik časopis je u otvorenom pristupu, a njegov je sadržaj u cijelosti besplatno dostupan. Korisnicima je, dakle, dopušteno čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribuiranje, tiskanje, pretraživanje ili stavljanje poveznice na materijal te mijenjanje, možebitno preoblikovanje, kao i prerađivanje materijala ili njegovo korištenje na sve druge zakonite načine, uz obvezu odgovarajućeg citiranja izvornika. Uredništvo Krčkog zbornika zdušno podupire te poštuje načelo prema kojemu svako istraživanje koje je slobodno dostupno svekolikoj javnosti omogućuje veću globalnu razmjenu ideja i znanja, u skladu s Creative Commons licencom (CC BY-NC-SA 4.0). Radove objavljene u Krčkom zborniku dozvoljeno je arhivirati u institucijske te tematske repozitorije, uz osiguravanje poveznica na web-stranice časopisa, a također i na Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa – Hrčak.
Arhiva

Posjeta: 26.520 *