Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture

logo Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture

Libri & Liberi objavljuje znanstvene i stručne članke o svim temama koje se tiču dječje književnosti, književnosti za mladež, njihova široko shvaćenoga kulturnoga konteksta i međukulturalnih kontakata u području književnosti i medija. Libri & Liberi potiče i podržava interdisciplinarnost i intermedijalnost. Libri & Liberi znanstveni je i stručni časopis koji izlazi dva puta godišnje u tiskanom i elektroničkom izdanju i službena je publikacija Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti (HIDK).

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2012.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Književnost, Filologija, Humanističke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 12.09.2012.
  • Prava korištenja: Libri & Liberi trajno je besplatno dostupan na www.librietliberi.org i na portalu Hrčak . Upiti o pretplati na tiskani oblik časopisa primaju se na subscr@librietliberi.org.