Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Međunarodne studije

logo Međunarodne studije

MEĐUNARODNE STUDIJE je časopis koji proučava područja međunarodnih odnosa, vanjske politike, međunarodne ekonomije i srodnih područja. Pristupa međunarodnim odnosima u širem smislu i potiče interdisciplinarni pristup. Objavljuje dvostruko-anonimno recenzirane znanstvene radove iz područja društveno-humanističkih znanosti, polja politologija, ekonomija, pravo, povijest, filozofija itd. Časopis objavljuje znanstvene članke, prikaze knjiga te drugi relevantan sadržaj. Godišnje izlaze dva broja časopisa. Prilozi objavljeni u časopisu referiraju se u sljedećim akademskim bazama podataka i servisima: BASE (Bielefeld Academic Search Engine), BrowZine i LibKey (Third Iron), CEEOL (Frankfurt na Majni, Njemačka), CORE (Open University i Jisc), Dimensions (Digital Science), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCOhost (Political Science Complete, Central & Eastern European Academic Source – CEEAS, The Belt and Road Initiative Reference Source, Discovery Service), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences, Norwegian Directorate for Higher Education and Skills), Google Scholar, Hein Online, J-Gate (Informatics India Ltd), Lancaster Index to Defence & International Security Literature (Military Policy Research, Oxford, UK), HRČAK – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (MZOŠ, Srce & HIDD), Primo, ProQuest (Worldwide Political Science Abstracts, Sociological Abstract, Social Services Abstracts Social Science Premium Collection, Summon, Ulrichsweb), RePEc (Research Papers in Economics), ResearchGate, Semantic Scholar (Allen Institute for Artificial Intelligence), Unpaywall (OurResearch), WorldCat (OCLC). Tekstovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku. Svaki tekst ima sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku. Časopis autorima ne naplaćuje troškove objavljivanja radova. Autor ili autori članaka zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2000.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Povijest, Filozofija, Sigurnosne i obrambene znanosti, Sociologija, Politologija, Ekonomija
  • Uključen u Hrčak: 23.05.2012.
  • Prava korištenja: Međunarodne studije je časopis u otvorenom pristupu – svi sadržaji časopisa, u skladu s BOAI definicijom otvorenog pristupa, u cijelosti su dostupni čitateljima slobodno i bez naknade. Bez potrebe da traže dozvolu od izdavača ili autora, korisnici smiju radove čitati, pohranjivati, distribuirati, ispisivati, pretraživati, stvarati poveznice na tekstove članaka, koristiti ih za indeksiranje te remiksirati, mijenjati i prerađivati sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način te ne koriste materijale u komercijalne svrhe. Časopis primjenjuje CC BY-NC 4.0 Creative Commons licencu.