hrcak mascot   Srce   HID

Međunarodne studije

Oznaka časopisa u Hrčku

 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1332-4756 (Tisak)
ISSN 2459-623X (Online)
UDK: 327
Kontakt: Libertas međunarodno sveučilište
Trg J.F. Kennedya 6b
10000 Zagreb
Email:
Url: www.libertas.hr
Izdavač: Libertas međunarodno sveučilište
  Trg. J. F. Kennedyja 6b, 10000 Zagreb
  http://www.libertas.hr
 
Upute za autore (106 KB)
Upute recenzentima (135 KB)
Impressum (163 KB)

MEĐUNARODNE STUDIJE je časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku, međunarodne ekonomije i srodnih područja. Proučava međunarodne odnose u širem smislu i potiče interdisciplinarni pristup. Časopis objavljuje stručne i znanstvene članke, prikaze knjiga te drugi relevantan sadržaj.
Godišnje izlaze dva broja časopisa.
Referiran je u CSA Social Science Collection, što uključuje sažetke i indekse u bazama podataka društvenih znanosti:
Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA) i Public Affairs Information Service (PAIS).
Tekstovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku.
Svaki tekst ima sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku.

Recenzija: vanjski recenzenti, pretežito tuzemna, dvostruka, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2002

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Politologija; Interdisciplinarne društvene znanosti;

Uključen u Hrčak: 23. 5. 2012.

Prava korištenja: Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.Arhiva

2016  
  Vol. XVI   No. 2
  Vol. XVI   No. 1
2015  
  Vol. XV   No. 4
  Vol. 15   No. 3
  Vol. 15   No. 2
  Vol. 15   No. 1
2014  
  Vol. 14   No. 3/4
  Vol. 14   No. 1
  Vol. 14   No. 2
2013  
  Vol. 13   No. 3/4
  Vol. 13   No. 2
  Vol. 13   No. 1
2012  
  Vol. 12   No. 3/4
Posjeta: 69.192 *