hrcak mascot   Srce   HID

Nanomaterials and Nanotechnology


 
 
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
ISSN 1847-9804 (Online)
CODEN: NNAAE2
https://doi.org/10.5772/5
Kontakt: InTech
Email: info@intechopen.com
Website: http://www.intechopen.com/
Phone: +385 51 770 447
Fax: +385 51 686 166

Corporate Address
Janeza Trdine 9
51000 Rijeka, Croatia
Email:
Url: http://www.intechopen.com/journals/nanomaterials_and_nanotechnology
Izdavač: InTech
  Slavka Krautzeka 83/A, 51000 Rijeka
  http://www.intechweb.org
 
Upute za autore (24 KB)
Upute za reference (16 KB)
Upute recenzentima (24 KB)
Impressum (24 KB)

Cilj časopisa je objavljivanje recenziranih radova sa samog (!) nanoznanosti i tehnologija te okupljanje znanosti, nanoaplikacija i nanostrukturiranih materijala s naglaskom na sintezu, procesuiranje, karakterizaciju i primjenu materijala koji se sastoje od nanostruktura ili nanodimenzija koji omogućavaju napredne mogućnosti i funkcije. Časopis posebno ističe kontinuirani razvoj i nove izazove u području nanotehnologija, uključujući razvojni proces primjene tehnologije, ali i pojedina temeljna istraživanja.

Od radova izdanih u časopisu očekuje se da zadovolje visoke znanstvene standarde kvalitete, da sadrže značajne i originalne nove rezultate te bi trebali ponuditi pregled inovativnih napredaka u specifičnom području nanotehnologije i nanoznanosti.

Osim redovnih radova, časopis sadrži i recenzije koje opisuju stanja u određenim područjima istraživanja, osobito onih orijentiranih ka multidisciplinarnim pogledima prema nanoznanosti i nanotehnologiji.

Nanomaterials and Nanotechnology objavljuje članke koji su fokusirani, no nisu ograničeni samo na:

sintezu nanomaterijala
modeliranje i simulacije procesa sinteze
nanoproizvodnju i obradu nanomaterijala i uređaja
tehniku izrade nanostruktura
tehnike nanokarakterizacije
osobine nanomaterijala
strukturne analize na atomskim, molekularnim i nano razinama
aplikaciju nanostruktura i nanouređaja
uređaje i tehnologije bazirane na elektronskim, optičkim i magnetskim svojstvima nanomaterijala
nanobiologiju i nanomedicinu

Ciljana publika

Časopis je namijenjen stručnjacima u praksi i istraživačima nanotehnologije i nanoznanosti, kao i akademskim stručnjacima te dosadašnjim istraživačima, polaznicima doktorskog studija i drugim stručnjacima koji su zainteresirani za saznanja o rezultatima istraživanja u navedenim područjima.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito inozemna, dvostruka, svi radovi, jednostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2011

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: Prirodne znanosti; Fizika; Kemija; Biologija; Tehničke znanosti; Elektrotehnika; Kemijsko inženjerstvo; Računarstvo; Temeljne tehničke znanosti; Interdisciplinarne tehničke znanosti; Kliničke medicinske znanosti;

Uključen u Hrčak: 23. 8. 2011.

Prava korištenja: Svi članci imaju slobodan pristup (tzv. Open Access) i nastali su pod ne-komercijalnom “Creative Commons” licencom, pod kojom je dopušteno kopiranje, distribucija te prenošenje i prilagođavanje rada u bilo kojem mediju, sve pod uvjetom da se rad propisno citira.

Za autore: Nakon objave svojeg rada (na InTech web-stranicama) zadržava se pravo ponovnog publiciranja cijelog rada ili nekih njegovih dijelova u sklopu bilo koje druge publikacije u kojoj su oni navedeni kao autori. Dopuštena im je također bilo kakva privatna upotreba rada.
Međutim, pri svakom ponovnom publiciranju, referenciranju, ili privatnoj upotrebi mora biti jasno naveden izvor originalne publikacije.

Za čitatelje: Spomenuta licenca dopušta downloadanje, kopiranje i nadogradnju publiciranog rada, sve dok to nije u svrhu izravnog profita i sve dokle god su autor i izdavač propisno citirani.

Arhiva

2015  
  Vol. 5   No. Godište 2015
2014  
  Vol. 4   No. Godište 2014
2013  
  Vol. 3   No. Godište 2013
2012  
  Vol. 2   No. Godište 2012
2011  
  Vol. 1   No. 2
  Vol. 1   No. 1
Posjeta: 142.654 *