Skoči na glavni sadržaj

Nanomaterials and Nanotechnology

logo Nanomaterials and Nanotechnology

Cilj časopisa je objavljivanje recenziranih radova sa samog (!) nanoznanosti i tehnologija te okupljanje znanosti, nanoaplikacija i nanostrukturiranih materijala s naglaskom na sintezu, procesuiranje, karakterizaciju i primjenu materijala koji se sastoje od nanostruktura ili nanodimenzija koji omogućavaju napredne mogućnosti i funkcije. Časopis posebno ističe kontinuirani razvoj i nove izazove u području nanotehnologija, uključujući razvojni proces primjene tehnologije, ali i pojedina temeljna istraživanja. Od radova izdanih u časopisu očekuje se da zadovolje visoke znanstvene standarde kvalitete, da sadrže značajne i originalne nove rezultate te bi trebali ponuditi pregled inovativnih napredaka u specifičnom području nanotehnologije i nanoznanosti. Osim redovnih radova, časopis sadrži i recenzije koje opisuju stanja u određenim područjima istraživanja, osobito onih orijentiranih ka multidisciplinarnim pogledima prema nanoznanosti i nanotehnologiji. Nanomaterials and Nanotechnology objavljuje članke koji su fokusirani, no nisu ograničeni samo na: sintezu nanomaterijala modeliranje i simulacije procesa sinteze nanoproizvodnju i obradu nanomaterijala i uređaja tehniku izrade nanostruktura tehnike nanokarakterizacije osobine nanomaterijala strukturne analize na atomskim, molekularnim i nano razinama aplikaciju nanostruktura i nanouređaja uređaje i tehnologije bazirane na elektronskim, optičkim i magnetskim svojstvima nanomaterijala nanobiologiju i nanomedicinu Ciljana publika Časopis je namijenjen stručnjacima u praksi i istraživačima nanotehnologije i nanoznanosti, kao i akademskim stručnjacima te dosadašnjim istraživačima, polaznicima doktorskog studija i drugim stručnjacima koji su zainteresirani za saznanja o rezultatima istraživanja u navedenim područjima.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito inozemna, svi radovi, jednostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2011.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Kliničke medicinske znanosti, Interdisciplinarne tehničke znanosti, Temeljne tehničke znanosti, Računarstvo, Kemijsko inženjerstvo, Elektrotehnika, Tehničke znanosti, Biologija, Kemija, Fizika, Prirodne znanosti
  • Uključen u Hrčak: 23.08.2011.
  • Prava korištenja: Svi članci imaju slobodan pristup (tzv. Open Access) i nastali su pod ne-komercijalnom “Creative Commons” licencom, pod kojom je dopušteno kopiranje, distribucija te prenošenje i prilagođavanje rada u bilo kojem mediju, sve pod uvjetom da se rad propisno citira. Za autore: Nakon objave svojeg rada (na InTech web-stranicama) zadržava se pravo ponovnog publiciranja cijelog rada ili nekih njegovih dijelova u sklopu bilo koje druge publikacije u kojoj su oni navedeni kao autori. Dopuštena im je također bilo kakva privatna upotreba rada. Međutim, pri svakom ponovnom publiciranju, referenciranju, ili privatnoj upotrebi mora biti jasno naveden izvor originalne publikacije. Za čitatelje: Spomenuta licenca dopušta downloadanje, kopiranje i nadogradnju publiciranog rada, sve dok to nije u svrhu izravnog profita i sve dokle god su autor i izdavač propisno citirani.