O časopisu

Povijesni prilozi su znanstveni časopis koji objavljuje rezultate istraživanja s područja povijesne znanosti te pomoćnih povijesnih disciplina od antike do početka 20. stoljeća. U časopisu se objavljuju rezultati znanstvenih projekata Hrvatskog instituta za povijest te članci znanstvenog sadržaja drugih autora iz Hrvatske i inozemstva. U Povijesnim prilozima objavljuju se sljedeće kategorije članaka: izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregledni članci, izlaganja sa znanstvenih skupova i stručni članci. Osim tih radova tiskaju se ocjene i prikazi knjiga i periodike, obavijesti, bilješke i slično.
Urednik može odbiti članak bez vanjske recenzije ako vjeruje da tema članka izlazi izvan fokusa časopisa, ako autor ne poštuje etičke norme, ako je članak loše kvalitete ili ako ne ispunjava uvjete za slanje članaka u časopis. Urednički odbor osigurava dvije neovisne recenzije stručnjaka za svaki članak koji prođe uredničku evaluaciju.
U časopisu se primjenjuje načelo dvostruko slijepe recenzije, što podrazumijeva anonimnost identiteta autora prema recenzentima i obrnuto, tijekom čitavog recenzentskog postupka.
 
Autori se registriraju i rukopise predaju preko Open Journal sustava (OJS) dostupnog na mrežnoj stranici: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/povijesni-prilozi/index , a prijave rade predaju putem poveznice Napravi prijavu

Trenutni broj

Svezak 42 Br. 65 (2023): Povijesni prilozi
					Pogledaj Svezak 42 Br. 65 (2023): Povijesni prilozi
Objavljeno: 2024-02-27
Pregledaj sve brojeve