Javna vatrogasna postrojba Pazin – Sređivanje pismohrane i izrada potrebne dokumentacije: primjer iz prakse

Autor(i)

  • Andrea Runko Babić Državni arhiv u Pazinu

DOI:

https://doi.org/10.31726/via.27.5

Ključne riječi:

Javna vatrogasna postrojba Pazin, pismohrana, dokumentarno gradivo, 1970. – 2017., stvaratelj, popis

Sažetak

Javnu su vatrogasnu postrojbu Pazin Sporazumom o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Pazin (Službene novine Grada Pazina, br. 1/00. i 16/02.) osnovali 1. ožujka 2000. Grad Pazin i općine: Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Tinjan, Karojba i Sv. Petar u Šumi, kao javnu ustanovu, temeljem Zakona o vatrogastvu (NN, 106/99.) i Zakona o ustanovama (NN, 76/93. i 29/97.), kao sljednicu dviju vatrogasnih postrojbi, Vatrogasnoga voda Pazin i Vatrogasne postrojbe Pazin. S obzirom na to da su sve one djelovale od 1970. godine, Javna je vatrogasna postrojba Pazin, Ugovorom od 10. travnja 2018. s Državnim arhivom u Pazinu, krenula u sređivanje svoje pismohrane. Stručnom je obradom gradiva ustanovljeno da su stvaratelji od 1970. do 2017. godine ostavili 21,10 d/m gradiva, od kojeg trajnoga ima 4,71 d/m (tehnički je opremljeno u arhivske kutije), gradiva pak s rokovima čuvanja ima 8,037 d/m (ostavljeno je u registratorima), a 8,353 d/m gradiva predloženo je za izlučivanje. Nakon što je Javna vatrogasna postrojba Pazin podnijela »Prijedlog za izlučivanje gradiva« s Popisom gradiva predloženim za izlučivanje, Državni arhiv u Pazinu donio je rješenje kojim joj se odobrava izlučivanje i uništavanje dokumentarnoga gradiva, što je ona na propisan način i učinila. Postupak izlučivanja gradiva omogućuje uništavanje nepotrebnih spisa, što rasterećuje pismohrane od gomilanja gradiva i najvećega problema s kojim se susreću sve pismohrane – nedostatka spremišnoga prostora.

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-12-16

Broj časopisa

Rubrika

Iz arhivske teorije i prakse