HR-DAPA-8 Bilježnici Poreča 1433./1820. [1821./1841.] Sumarni inventar

Autor(i)

  • Markus Leideck Državni arhiv u Pazinu

Ključne riječi:

bilježnici Poreča, zbirni fond, bilježništvo, akti među živima, oporuke

Sažetak

Zbirni fond HR-DAPA-8 Bilježnici Poreča 1433/1820[1821/1841] koji se čuva u Državnom arhivu u Pazinu sadrži bilježničko gradivo 47 bilježnika s mjesnom nadležnošću u Poreču iz razdoblja četiriju uprava (Venecijanske, Prve austrijske, Francuske i Druge austrijske). Radi se o jednom od opsegom najvećih zbirnih fondova ove vrste. Gradivo je sređeno prema načelu provenijencije – prema stvarateljima na način da gradivo svakog bilježnika kao zasebna cjelina tvori seriju te se nastojao rekonstruirati prvobitni red svakog bilježnika, sukladno izvornim nazivima sadržanima na gradivu. Na početku obavijesnog pomagala izrađen je opis Fonda, potom slijedi opis i popis serija. Gradivo je sređeno sukladno važećim odredbama o bilježništvu te je iz tog razloga gradivo iz razdoblja Mletačke i Prve austrijske uprave podijeljeno na dvije podserije: akte među živima (protokoli, minutariji te isprave i izvansudski spisi) i oporuke (protokole, minutarije i objavljene oporuke), a gradivo iz razdoblja Francuske i Druge austrijske uprave također na dvije, i to na uredske knjige (upisnici i kazala) i bilježničke akte. Unutar Fonda serije su sređene kronološki od najstarijeg do najmlađeg bilježnika. Zastupljenost pod- i podpodserija unutar pojedine serije ovisi o sačuvanosti gradiva pojedinog bilježnika. U Fondu su fragmentarno sačuvane i potvrde o izdavanju prijepisa strankama iz Kotarskog suda u Poreču, koje su iz funkcionalnih razloga zadržane u Fondu. Gradivo je pretežito u dobrom materijalnom stanju te je stoga uglavnom dostupno korisnicima. Kao tehnički nosač u prvom je redu zastupljen papir ručne proizvodnje, a djelomično i pergamena. Od jezika u gradivu primarno je zastupljen talijanski jezik (mletački idiom), potom u daleko manjoj mjeri latinski i hrvatski te njemački jezik na tek jednoj ispravi.

##submission.downloads##

Objavljeno

2011-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala