Sumarni inventar fonda Narodni odbor općine Rovinj 1955.-1963.

Autor(i)

  • Hendi Hrelja Državni arhiv u Pazinu

Ključne riječi:

Narodni odbor, komisije, savjeti, odsjeci, sjednice

Sažetak

Gradivo je nastalo djelovanjem Narodnog odbora Općine Rovinj koji je kao tijelo državne uprave djelovao u rasponu od 1955. do 1963. godine. Sjedište mu je bilo u Rovinju, a svojom nadležnošću obuhvaćao je čitavo područje Općine Rovinj. S radom je započeo 1. rujna 1955., prestankom rada dotadašnjeg tijela Narodnog odbora gradske Općine Rovinj. Prestao je djelovati 3. lipnja 1963. kada s radom počinje novoosnovana Skupština općine Rovinj koja preuzima nadležnost nad područjem dotadašnjeg Narodnog odbora Općine Rovinj. Nadležnost nad Narodnim odborom Općine Rovinj imao je Narodni odbor Kotara Pula koji je ujedno bio nadležan za sve narodne odbore na području Istre. Njegovo djelovanje trajalo je od rujna 1955. do kolovoza 1965. kada Kotar Pula i Kotar Rijeka zajedno formiraju novo upravno tijelo. Narodni odbor Općine Rovinj bavio se problemima u svezi s privrednim, kulturnim i socijalnim životom Općine, donosio je propise i brinuo se za njihovo provođenje. Unutrašnji ustroj Narodnog odbora formiran je Statutom Općine Rovinj iz 1955. godine. Prema njemu Narodni odbor sastojao se od dva osnovna predstavnička tijela: Općinskog vijeća i Vijeća proizvođača. Svako je vijeće imalo po 30 odbornika. Poslove iz svoje nadležnosti Narodni je odbor obavljao putem sjednica vijeća, dok je izvršne i upravne poslove obavljao preko savjeta. Gradivo Narodnog odbora Općine Rovinj bilo je sve do 1972. godine pohranjeno u sjedištu ukinutog stvaratelja u ispremiješanom i rasutom stanju, zajedno s gradivom ostalih povezanih stvaratelja iz razdoblja nakon 1945. godine. Ugovorom o sređivanju arhivsko-registraturne građe iz 1972. godine to je gradivo predano Arhivu. Temeljem obveza prema spomenutom ugovoru od 1973. do 1975. godine provedeno je osnovno (registraturno) sređivanje gradiva koje je prema principu
provenijencije razvrstano na osnovne fondove. Sređivanje gradiva započeto je u rujnu 2008. godine. Nakon predmetnog popisivanja gradiva izrađen je plan sređivanja kojim se željelo označiti okvirnu strukturu fonda prije početka raspoređivanja gradiva po skupinama. Struktura fonda formirana je sukladno Naredbi o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave na teritoriju Narodne Republike Hrvatske (NN 7/58) iz 1958. godine prema kojoj se arhivsko gradivo dijelilo na deset osnovnih grupacija poslova koje su imale svoje arhivske oznake. Prema grupama poslova navedenih u Naredbi formirano je jedanaest osnovnih cjelina (serija): Pomoćne knjige, Opći poslovi. Rad i radni odnosi, Unutrašnji poslovi, Privreda, Financije, Zdravstvo, Socijalna zaštita, Prosvjeta, znanost, šport i kultura, Pravosudna uprava i Narodna obrana. Gradivo je sumarno popisano, a u svibnju 2010. izrađen je sumarni inventar. U prilogu inventara dodan je popis gradiva predloženog za izlučivanje. Unatoč manjoj količini spisa iz domena pravosuđa, školstva, unutrašnjih poslova i narodne obrane, gradivo pruža širok i obuhvatan pogled na socijalno, kulturno i povijesno stanje Rovinja i Rovinjštine i svakidašnji život u razdoblju djelovanja stvaratelja te stoga može biti od značajne koristi istraživačima navedenog područja.

##submission.downloads##

Objavljeno

2010-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Arhivska obavijesna pomagala