Arhiv Porečke i Pulske biskupije - Poreč: U susret arhivu

Autor(i)

  • Branka Poropat

Ključne riječi:

Arhiv Porečke i Pulske biskupije – Poreč, povijest sređivanja arhivskog gradiva, povijest uređenja Arhiva, druga polovica 20. i početak 21. st.

Sažetak

Autorica u svom radu donosi osnovne podatke o povijesti organizacije spisovodstva, skrbi i sređivanju gradiva Arhiva Porečke i Pulske biskupije sa sjedištem u Poreču, od sredine 19. stoljeća, odnosno intenzivnije od sredine 20. stoljeća pa sve do danas, o čemu pronalazi potvrdu u arhivskim spisima samog Arhiva. Rad je podijeljen na četiri dijela: 1. Uvod ili nekoliko korisnih informacija, 2. Sređivanje gradiva i uređenje Arhiva – povijesni prikaz, 3. Korištenje gradiva, 4. Trenutno stanje – ususret Arhivu. U prvom dijelu autorica daje informacije o današnjem sjedištu Arhiva, stručnom osoblju te načinu pristupa arhivskom gradivu. Drugi, središnji dio, bavi se povijesnim prikazom uređenja Arhiva, organizacijom spisovodstva te skrbi i sređivanjem arhivskog gradiva. Treći dio govori o izboru dosad evidentiranih korisnika arhivskog gradiva, njihovu korištenom gradivu te temama njihova istraživanja. Četvrti dio opisuje trenutno stanje organizacije rada u Arhivu, naglašavajući prije svega činjenicu da je prvi put u Arhivu zaposlena stručna osoba koja ima zadatak usustaviti organizaciju rada Arhiva kao samostalne organizacijske jedinice unutar Porečke i Pulske biskupije. Navedeno pretpostavlja izradu evidencija, sustavno sređivanje i skrb nad arhivskim gradivom te rad s korisnicima arhivskog gradiva. Takvo usustavljivanje organizacije rada u Arhivu i popisivanje arhivskog gradiva jedan su od preduvjeta preseljenja arhivskog gradiva iz trenutnih prostora u nove prostore namjenski uređene za Arhiv.

##submission.downloads##

Objavljeno

2010-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Rasprave i članci