hrcak mascot   Srce   HID

Pannoniana : Časopis za humanističke znanosti

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 2459-6760 (Tisak)
ISSN 2459-7465 (Online)
UDK: 009
Kontakt: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10 PP 330, 31 000 Osijek, Croatia. Tel. +385 (0)031 321 700. Fax. +385 (0)031 321 899. E-mail: pannoniana@foozos.hr
Email:
Url: http://wt.foozos.hr/pannoniana
Izdavač: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek
  http://wt.foozos.hr
 
Impresum (175 KB)
Upute autorima (91 KB)
Izjava o izdavackoj etici i nesavjesnosti (68 KB)
Upute za reference (1011 KB)

Časopis Pannoniana znanstvena je publikacija čiji je izdavač Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Izlazi dva puta godišnje i objavljuje radove koji doprinose spoznajama iz humanističkih znanosti, ali i one koji imaju interdisciplinaran i multidisciplinaran karakter. Radovi trebaju biti tematski usmjereni na prostor nekadašnje Panonije te poticati međusobni dijalog stručnjaka u humanističkim znanostima. Radovi se mogu temeljiti na kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima te se prihvaćaju radovi koji su usmjereni na različite razine istraživanja (pojedinačni slučajevi, manji i veći uzorci). Primaju se isključivo neobjavljeni radovi.

Prva godina izlaženja: 2016

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Interdisciplinarne društvene znanosti; Humanističke znanosti; Filozofija; Teologija; Filologija; Povijest; Povijest umjetnosti; Znanost o umjetnosti; Arheologija; Etnologija i antropologija; Religijske znanosti (interdisciplinarno polje); Interdisciplinarne humanističke znanosti; Umjetničko područje; Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti); Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika); Glazbena umjetnost; Likovne umjetnosti; Primijenjena umjetnost; Plesna umjetnost i umjetnost pokreta; Dizajn; Književnost; Interdisciplinarno umjetničko polje; Interdisciplinarna područja znanosti; Kroatologija; Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline); Interdisciplinarna područja umjetnosti;

Uključen u Hrčak: 28.11.2016.

Prava korištenja: Pannoniana je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način. Ovaj časopis autorima ne naplaćuje nikakve troškove prijave ili objave.Arhiva

2017  
  Vol. 1.   No. 2.
2016  
  Vol. 1.   No. 1.
Posjeta: 16.682 *