hrcak mascot   Srce   HID

Političke perspektive : časopis za istraživanje politike

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 2217-561X (Tisak)
ISSN 2335-027X (Online)
UDK: 303.1
https://doi.org/10.20901/pp
Kontakt: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 464 2016
Fax.: +385 1 465 5316
e-mail: perspektive@fpzg.hr
Fakultet političkih nauka, Jove Ilića 165, 11040 Beograd, Srbija
Tel.: +381 11 3092999
e-mail: perspektive@fpn.bg.ac.rs
Url: https://www.fpzg.unizg.hr/izdavastvo/casopisi/politicke_perspektive
Izdavač: Fakultet političkih znanosti
  HR-10000 Zagreb, Lepušićeva 6
  http://www.fpzg.unizg.hr
Upute za autore (69 KB)
Impressum (89 KB)

Političke su perspektive regionalni časopis koji su 2011. pokrenuli Fakultet političkih znanosti iz Zagreba, Fakultet političkih nauka iz Beograda i Udruženje za političke nauke Srbije. Časopis nije disciplinarno ograničen mada mu je fokus na političkoj znanosti. Ideja je da se naglasi stručno i akademsko istraživanje politike, tako da su u časopisu dobrodošli i tekstovi bliskih disciplina (prava, sociologije, filozofije, ekonomije itd.) kojima takav stav nije stran.

Političke perspektive izlaze tri puta godišnje i objavljuju recenzirane tekstove na hrvatskom i srpskom jeziku.

Recenzija: vanjski recenzenti, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2011

Učestalost izlaženja (godišnje): 3

Područja pokrivanja: Ekonomija; Pravo; Politologija; Sociologija; Filozofija;

Uključen u Hrčak: 25. 8. 2015.

Prava korištenja: Cjeloviti tekst članaka ovog časopisa besplatno se smije koristiti samo za osobnu uporabu ili edukacijske svrhe uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.Arhiva

2019  
  Vol. 9   No. 3
  Vol. 9   No. 2
  Vol. 9   No. 1
2018  
  Vol. 8   No. 3
  Vol. 8   No. 1-2
2017  
  Vol. 7   No. 3
  Vol. 7   No. 1-2
2016  
  Vol. 6   No. 3
  Vol. 6   No. 1-2
2015  
  Vol. 5   No. 3
  Vol. 5   No. 2
  Vol. 5   No. 1
2014  
  Vol. 4   No. 3
  Vol. 4   No. 2
  Vol. 4   No. 1
2013  
  Vol. 3   No. 3
  Vol. 3   No. 2
  Vol. 3   No. 1
2012  
  Vol. 2   No. 3
  Vol. 2   No. 2
  Vol. 2   No. 1
2011  
  Vol. 1   No. 3
  Vol. 1   No. 2
  Vol. 1   No. 1
Posjeta: 75.938 *