hrcak mascot   Srce   HID

Portal : godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1847-9464 (Tisak)
ISSN 1848-6681 (Online)
UDK: 7.025(058)
https://doi.org/10.17018/portal
Kontakt: Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, 10 000 Zagreb, Hrvatska /
(Croatian Conservation Institute, Nike Grškovića 23, 10 000 Zagreb, Croatia).
Tel: + 385 (0)1 4684 599, Fax: +385 (0)1 4683 289, e-mail: uprava@h-r-z.hr.
Email:
Url: http://www.h-r-z.hr/index.php/djelatnosti/publikacije/asopis-rportall
Izdavač: Hrvatski restauratorski zavod
  Nike Grškovića 23, 10 000 Zagreb
  http://www.h-r-z.hr
 
Upute za autore (67 KB)
Upute recenzentima (28 KB)
Impressum (27 KB)

Godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, časopis Portal, recenzirani je znanstveni časopis koji redovito izlazi od 2010. godine. Usmjeren predstavljanju znanstvenih i stručnih članaka o istraživanjima, radovima, rezultatima, teorijskim promišljanjima i povijesnim prikazima, Portal svoje stranice pruža jednako djelatnicima Zavoda, kao i svima koji se stručnim doprinosima i novim znanstvenim spoznajama žele uključiti u promišljanje i afirmaciju konzervatorsko-restauratorske djelatnosti. Zahvaljujući opsežnim sažetcima na engleskom jeziku svaki je članak u svom osnovnom sadržaju dostupan i inozemnim stručnjacima.
Uz bogato ilustrirane znanstvene i stručne članke, Portal na priloženome CD-u sadrži i godišnji pregled svih programa istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova Hrvatskog restauratorskog zavoda provedenih u godini koja prethodi objavi broja.
Časopis Portal indeksiran je u međunarodnim podatkovnim bazama Scopus, ERIH PLUS i ESCI – Emerging Sources Citation Index.

Recenzija: vanjski recenzenti, pretežito tuzemna, dvostruka, svi radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2010

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Povijest umjetnosti; Arheologija;

Uključen u Hrčak: 24. 10. 2012.

Prava korištenja: Sadržaj časopisa Portal u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način.

Arhiva

2017  
  No. 8
2016  
  No. 7
2015  
  No. 6.
2014  
  No. 5.
2013  
  No. 4.
2012  
  No. 3
2011  
  No. 2.
2010  
  No. 1.
Posjeta: 75.613 *