Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Portal : godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda

logo Portal : godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda

Godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, časopis Portal, recenzirani je znanstveni časopis koji redovito izlazi od 2010. godine. Usmjeren na predstavljanje znanstvenih i stručnih članaka o istraživanjima, radovima, rezultatima, teorijskim promišljanjima i povijesnim prikazima, Portal svoje stranice pruža jednako djelatnicima Zavoda, kao i svima koji se stručnim doprinosima i novim znanstvenim spoznajama žele uključiti u promišljanje i afirmaciju konzervatorsko-restauratorske djelatnosti. Zahvaljujući opsežnim sažetcima na engleskom jeziku svaki je članak u svom osnovnom sadržaju dostupan i inozemnim stručnjacima. Časopis Portal kategoriziran je u najvišu nacionalnu skupinu a1 te referiran u Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (HRČAK), ERIH PLUS, Scopus i ESCI.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2010.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Arheologija, Povijest umjetnosti, Humanističke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 24.10.2012.
  • Prava korištenja: Sadržaj časopisa Portal u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način.