Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičke znanosti

logo Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičke znanosti

Časopis Rad HAZU, Matematičke znanosti objavljuje originalne znanstvene radove iz svih područja čiste i primijenjene matematike. Članke iz Rada HAZU referiraju ("od korica do korica") Mathematical Reviews (MathSciNet) i Zentralblatt MATH. Mathematical Citation Quotient časopisa za 2022. godinu je 0.19. Od 2021. Rad RAZU je uključen u Backlog of Mathematics Research Journals, koji se objavljuje u broju od studenog časopisa Notices of AMS. Počevši od Sveska 15 (2005), Rad HAZU, Matematičke znanosti je indeksiran u Emerging Sources Citation Index, koja je dio Thomson Reuters Web of Science Core Collection. ournal Impact Factor (JIF) časopisa za 2022 je 0.8. Journal Citation Indicator (JCI) za 2022 je 0.60. Od 2015. godine časopis je indeksiran u bazi Scopus. CiteScore časopisa za 2022. godinu je 1.0, SJR 2022 je 0.268, SNIP 2022 je 0.662. Časopis izdaje Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU). Članovi uredništva su matematičari, redoviti članovi i članovi suradnici HAZU.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni radovi, jednostruko slijepa, jednostruka
  • Prva godina izlaženja: 1982.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Matematika, Prirodne znanosti
  • Uključen u Hrčak: 27.06.2013.
  • Prava korištenja: Cjeloviti tekstovi su dostupni na Hrčku počevši od Sveska 15. Cjeloviti tekstovi članaka objavljenih u Svescima 1 - 28 dostupni su u digitalnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. "Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičke znanosti" je časopis u otvorenom pristupu. Puni tekstovi radova ovog časopisa u cjelosti su besplatno dostupni. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način, sukladno CC BY licenci. Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova. Radove objavljene u časopisu "Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičke znanosti" dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije.