Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Sjemenarstvo

logo Sjemenarstvo

Časopis Sjemenarstvo kao glasilo Hrvatskog agronomskog društva kontinuirano izlazi od 1991. godine. Slijednik je časopisa Semenarstvo kojeg je od 1984. – 1991. godine izdavalo Društvo sjemenara Jugoslavije. U periodu od 1991. do 2006. u časopisu Sjemenarstvo objavljeno je 388 radova od kojih je 219 kategorizirano kao izvorni znanstveni rad, 61 rad je izlaganje sa znanstvenog skupa, 48 je preglednih znanstvenih radova, a 60 stručnih. U časopisu je objavljivao 331 autor. Časopis Sjemenarstvo objavljuje znanstvene i stručne radove iz genetike, oplemenjivanja i sjemenarstva poljoprivrednih kultura. Objavljuju se samo radovi koji nisu drugdje objavljeni niti predani za objavljivanje drugom časopisu. Objavljuju se i recenzije knjiga, osvrti s kongresa, simpozija i skupova u zemlji i inozemstvu, te vijesti iz znanstvene i stručne djelatnosti s područja genetike, oplemenjivanja i sjemenarstva poljoprivrednih kultura. Urednik časopisa Sjemenarstvo do 2019. godine bio je Dr. sc. Zdravko Matotan. Bibliografija radova objavljenih u časopisu Sjemenarstvo 1991. – 2006. dostupna je preko poveznice http://www.agronomsko.hr Časopis je citiran u CAB International, Biosis Previews, EBSCO Publishing.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Biotehnologija, Poljoprivreda (agronomija)
  • Uključen u Hrčak: 04.04.2006.
  • Prava korištenja: Časopis Sjemenarstvo je u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način.