hrcak mascot   Srce   HID

Tragovi : časopis za srpske i hrvatske teme

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 2623-8926 (Tisak)
ISSN 2718-3467 (Online)
UDK: 323.15 (=1/=8) (051)
https://doi.org/10.52328/t
Kontakt: Časopis Tragovi
Arhiv Srba u Hrvatskoj
Mažuranićev trg 6¸
10000 Zagreb
E-mail: tragovi.redakcija@gmail.com
Email:
Izdavač: Srpsko narodno vijeće, Arhiv Srba u Hrvatskoj
  Mažuranićev trg 6, 10 000 Zagreb
 
Upute za autore (68 KB)
Impressum (46 KB)
Urednički odbor (46 KB)

Tragovi su znanstveni/naučni časopis za srpske i hrvatske teme koji izlazi dvaput godišnje: u svibnju/maju i u novembru/studenom. Časopis je po svom karakteru multidisciplinaran i interdisciplinaran, pa objavljuje radove iz raznih područja društvenih i humanističkih znanosti, kao što su: povijesne znanosti, političke znanosti, sociologija, filozofija, lingvistika, povijest umjetnosti, ekonomija, etnologija, antropologija, međunarodni odnosi, područne studije i dr. Fokus časopisa je na srpskim i hrvatskim temama u suvremenosti i prošlosti. Od autora se očekuje da pri slanju rukopisa časopisu vode računa o karakteru časopisa i temama kojima se on bavi. Detaljniji opis profila časopisa može se pronaći u uvodniku prvog broja, objavljenom pod naslovom Čemu Tragovi?.
Uz znanstvene/naučne radove (izvorne i pregledne, te prethodna priopćenja), časopis Tragovi objavljuje i studije, eseje, polemičke osvrte, prikaze knjiga, bilješke o znanstvenim skupovima i događajima, te druge relevantne informacije u vezi s glavnim temama koje obrađujemo.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, dvostruka, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2018

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Ekonomija; Pravo; Politologija; Sociologija; Interdisciplinarne društvene znanosti; Povijest; Etnologija i antropologija; Interdisciplinarne humanističke znanosti;

Uključen u Hrčak: 19. 6. 2019.

Prava korištenja: Članci objavljeni u časopisu mogu se slobodno koristiti u znanstvene i stručne svrhe, ali se ne smiju ponovno objavljivati bez dopuštenja urednika i autora. Pri korištenju članaka obavezno je navesti punu referencu, u skladu s akademskim pravilima.Arhiva

2021  
  Vol. 4   No. 1
2020  
  Vol. 3   No. 2
  Vol. 3   No. 1
2019  
  Vol. 2   No. 2
  Vol. 2   No. 1
2018  
  Vol. 1   No. 1
Posjeta: 73.859 *