Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Vjesnik istarskog arhiva

logo Vjesnik istarskog arhiva

Vjesnik istarskog arhiva (VIA) je znanstveni časopis koji izdaje Državni arhiv u Pazinu. U njemu se objavljuju radovi o najširoj problematici povijesti Istre s gledišta različitih društvenih i humanističkih disciplina temeljenih na istraživanjima izvornog gradiva pohranjenog u Državnom arhivu u Pazinu ili u tuzemnim odnosno inozemnim arhivima koji posjeduju gradivo istarske provenijencije. Osim takvih članaka VIA objavljuje i druge priloge od znanstvenog i stručnog interesa: transkripcije i transliteracije manjih cjelina izvornog gradiva, stručne radove s polja arhivistike, izvješća i bilješke o djelatnosti Državnog arhiva u Pazinu, recenzije, prikaze knjiga i periodike, osvrte, obavijesti i slično. Časopis nije oduvijek samostalno izdanje Državnog arhiva u Pazinu. Od sveska 10 (1964.-1965.) časopis Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci počeo je izlaziti kao zajedničko izdanje Historijskog arhiva u Rijeci (danas: Državni arhiv u Rijeci) i Historijskog arhiva u Pazinu (danas: Državni arhiv u Pazinu), pod naslovom Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, koji na taj način izlazi sve do 1991. godine. Nakon sv. 31, Historijski arhiv Pazin (danas: Državni arhiv u Pazinu) i Povijesni arhiv Rijeka (danas: Državni arhiv u Rijeci) nemaju više zajedničku izdavačku djelatnost, već svoja izdanja objavljuju samostalno.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1991.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Povijest, Humanističke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 18.12.2012.