hrcak mascot   Srce   HID

Vjesnik Istarskog arhiva

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 0353-7153 (Tisak)
UDK: 930.25
CODEN: VISAE9
https://doi.org/10.31726/via
Kontakt: Ivan Jurković (gl. urednik)
Email:
Izdavač: Državni arhiv u Pazinu
  Vladimira Nazora 3, Pazin
  http://www.dapa.hr/
 
Impressum (225 KB)

Vjesnik istarskog arhiva (VIA) je znanstveni časopis koji izdaje Državni arhiv u Pazinu. U njemu se objavljuju radovi o najširoj problematici povijesti Istre s gledišta različitih društvenih i humanističkih disciplina temeljenih na istraživanjima izvornog gradiva pohranjenog u Državnom arhivu u Pazinu ili u tuzemnim odnosno inozemnim arhivima koji posjeduju gradivo istarske provenijencije. Osim takvih članaka VIA objavljuje i druge priloge od znanstvenog i stručnog interesa: transkripcije i transliteracije manjih cjelina izvornog gradiva, stručne radove s polja arhivistike, izvješća i bilješke o djelatnosti Državnog arhiva u Pazinu, recenzije, prikaze knjiga i periodike, osvrte, obavijesti i slično.

Časopis nije oduvijek samostalno izdanje Državnog arhiva u Pazinu. Od sveska 10 (1964.-1965.) časopis Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci počeo je izlaziti kao zajedničko izdanje Historijskog arhiva u Rijeci (danas: Državni arhiv u Rijeci) i Historijskog arhiva u Pazinu (danas: Državni arhiv u Pazinu), pod naslovom Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, koji na taj način izlazi sve do 1991. godine. Nakon sv. 31, Historijski arhiv Pazin (danas: Državni arhiv u Pazinu) i Povijesni arhiv Rijeka (danas: Državni arhiv u Rijeci) nemaju više zajedničku izdavačku djelatnost, već svoja izdanja objavljuju samostalno.

Glavni i odgovorni urednik je dr. sc. Ivan Jurković (ivanj@unipu.hr)

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, dvostruka, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1991

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Povijest;

Uključen u Hrčak: 18. 12. 2012.

Arhiva

2020  
  Vol. 27   No. (2020)
2019  
  Vol. 26   No. (2019)
2018  
  Vol. 25   No. (2018)
2017  
  Vol. 24   No. (2017)
2016  
  Vol. 23   No. (2016)
2015  
  Vol. 22   No. (2015)
2014  
  Vol. 21   No. (2014.)
2013  
  Vol. 20   No. (2013.)
2012  
  Vol. 19   No. (2012.)
2011  
  Vol. 18   No. (2011.)
2010  
  Vol. 17   No. (2010.)
2009  
  Vol. 14-16   No. (2007.-2009.)
2008  
  Vol. 11-13   No. (2004.-2006.)
2007  
  Vol. 8-10   No. (2001.-2003.)
2001  
  Vol. 6-7   No. (1996.-1997.)
1998  
  Vol. 4-5   No. (1994.-1995.)
1994  
  Vol. 2-3   No. (1992.-1993.)
1991  
  Vol. 1 (32)   No. (1991.)
Posjeta: 246.348 *