Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

logo Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu znanstveni je časopis za pravne i društvene znanosti s dugogodišnjom tradicijom. Prvi broj tiskan je nedugo nakon osnivanja pravnog studija u Splitu (1963) te je kao godišnjak izlazio sve do 1991. Od tada Zbornik izlazi kontinuirano - do 1996. kao časopis s dva broja godišnje, a nadalje s četiri broja godišnje. Namijenjen je prije svega akademskoj zajednici, sucima, odvjetnicima te svim ostalim pravnim stručnjacima. Uz znanstvene i stručne radove u časopisu se objavljuju prijevodi i prikazi. Autori priloga većinom su nastavnici i suradnici splitskog Pravnog fakulteta kao i nastavnici drugih hrvatskih pravnih fakulteta, ali isto tako i znanstvenici iz srodnih područja. Posljednjih godina porastao je broj priloga iz inozemstva, a časopis ima i međunarodno uredništvo. Od 2008. godine Zbornik radova izlazi i u elektroničkom izdanju. Časopis se tiska uz djelomičnu financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu referira se u: CNKI (China National Knowledge Infrastructure), DOAJ (Directory of Open Acces Journals), EBSCO (Academic Search Family: Central & Eastern European Academic Source Database), ERIH PLUS, Google Scholar, HeinOnline, HRČAK, Scientific Commons, Scientific Indexing Services Pretplata: Za tuzemstvo cijena pojedinog primjerka iznosi 100 kn, a godišnja pretplata 400 kuna. Za inozemstvo cijena godišnje pretplate iznosi 65 EUR. žiro račun: 2330003-1100030638 Narudžbe slati na adresu: Pravni fakultet u Splitu (za Zbornik), Domovinskog rata 8, 21000 Split, Hrvatska.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1963.
  • Učestalost izlaženja: 4
  • Područja pokrivanja: Pravo, Društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 04.11.2008.
  • Prava korištenja: "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu'' je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Radovi objavljeni u časopisu licencirani su pod Creative Commons licencom BY-NC-ND što znači da se sadržaj može distribuirati uz navođenje autora u nekomercijalne svrhe bez izmjena. Radove objavljene u časopisu "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu'' dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka. Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova. Politika samoarhiviranja indeksirana je u bazi SHERPA/RoMEO gdje je vidljivo da časopis podržava zelenu razinu samoarhiviranja (dozvoljeno je pohraniti nerecenziranu, recenziranu i izdavačku verziju rada).