hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 0590-9597 (Tisak)
ISSN 1848-9079 (Online)
UDK: 949.75
CODEN: CSUPER
https://doi.org/10.22586
Kontakt: Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, 10 000 Zagreb, Croatia
Tel. +385-(0)1-4851-721. Fax. 385-(0)-1-4851-723.
E-mail: jelaska@isp.hr
Email:
Url: http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=issue&op=current
Izdavač: Hrvatski institut za povijest
  Opatička 10, 10 000 Zagreb
  http://www.isp.hr
Impresum (106 KB)
Upute autorima (32 KB)
Izjava o izdavackoj etici i nesavjesnosti (71 KB)
Upute za reference (194 KB)
Upute recenzentima (100 KB)

Časopis za suvremenu povijest znanstveni je časopis koji objavljuje rezultate istraživanja na području suvremene i moderne povijesti (od sredine 19. stoljeća). Časopis spada u kategoriju časopisa A1, koji su po vrsnoći izjednačeni s časopisima s međunarodno priznatom recenzijom. Objavljuju se slijedeće kategorije članaka: izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja, pregledni članci, izlaganja sa znanstvenih skupova i stručni članci. Osim navedenih kategorija Časopis objavljuje i recenzije, ocjene te prikaze knjiga i periodike, obavijesti, bilješke, osvrte, reagiranja, ali i relevantnu građu, koja pridonosi boljem razumijevanju povijesti.

Autori se registriraju i rukopise predaju preko Open Journal Systems (OJS) sustava dostupnog na mrežnoj stranici:
www.isp.hr/casopis-za-suvremenu-povijest

Glavna i odgovorna urednica je dr. sc. Zdravka Jelaska Marijan. Pomoćnik glavne urednice je dr. sc. Branko Ostajmer. Uredništvo časopisa čine članovi HIP-a: dr. sc. Vladimir Geiger, dr. sc. Mario Jareb, dr. sc. Zdenko Radelić, dr. sc. Marino Manin, dr. sc. Branko Ostajmer i dr. sc. Josip Mihaljević. Uz njih su vanjski članovi uredničkog vijeća: dr. sc. Tihomir Cipek (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu), dr. sc. Ivica Šute (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), doc dr. Mirela Krešić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i doc. dr. Mario Kevo (Hrvatsko katoličko sveučilište). Savjet časopisa čine dr. sc. Mira Kolar (sveučilišna profesorica u miru), dr. sc. Marijan Maticka (sveučilišni profesor u miru), dr. sc. Nikša Stančić (akademik, sveučilišni profesor u miru). Međunarodni urednički savjet časopisa čine prominentni inozemni povjesničari: dr. Carl Bethke (Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen, Njemačka), dr. Katrin Boeckh (Osteuropa-Institut, Regensburg, Njemačka), dr. Zoran Janjetović (Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd), dr. John Paul Newman (University College Dublin, School of History & Archives, Dublin, Irska), dr. Andrej Rahten (Inštitut za kulturno zgodovino Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija), dr. Sergey Romanenko (Institut slavyanovedeniya i balkanistiki, Russkoĭ akademii nauk, Moskva, Rusija), dr. Sabrina P. Ramet (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norveška), dr. James J. Sadkovich (Leiden, Nizozemska), dr. Dinko Šokčević (Mađarska akademija znanosti, Budimpešta, Mađarska).
Tajnik Časopisa je Darjan Godić.

Časopis za suvremenu povijest referira se u slijedećim publikacijama:

Hrvatska bibliografija, niz b
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Historical Abstracts (EBSCOhost)
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
Scopus
Ulrichsweb, Global Serials Directory

Prva godina izlaženja: 1969

Učestalost izlaženja (godišnje): 3

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Povijest;

Uključen u Hrčak: 9.03.2006.

Prava korištenja: Cijena jednom primjerku je 52,50 kn;
Godišnja pretplata 126,00 kn.

Bankovni račun:
IBAN: HR51 2390 0011 1000 12127
S.W.I.F.T.: HPBZHR2X, HPB, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb.

Sve ostale poštanske pošiljke i dopisi šalju se na adresu: Hrvatski institut za povijest - ČASOPIS
ZA SUVREMENU POVIJEST, 10000 Zagreb, Opatička 10.
E-mail 1: jelaska@isp.hr
E-mail 2: dgodic@isp.hr
Telefon: (01) 4851-722, 4851-723. Faks: (01) 4851-725

Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima.
Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske.
Prijava o izdavanju Časopisa za suvremenu povijest ubilježena je u
Sektoru informiranja Ministarstva kulture i prosvjete pod br. 294.Arhiva

2017  
  Vol. 49   No. 2
  Vol. 49   No. 1
2016  
  Vol. 48   No. 3
  Vol. 48   No. 2
  Vol. 48   No. 1
2015  
  Vol. 47   No. 3
  Vol. 47   No. 2
  Vol. 47   No. 1
2014  
  Vol. 46   No. 3
  Vol. 46   No. 2
  Vol. 46   No. 1
2013  
  Vol. 45   No. 3
  Vol. 45   No. 2
  Vol. 45   No. 1
2012  
  Vol. 44   No. 3
  Vol. 44   No. 2
  Vol. 44   No. 1
2011  
  Vol. 43   No. 3
  Vol. 43   No. 2
  Vol. 43   No. 1
2010  
  Vol. 42   No. 3
  Vol. 42   No. 2
  Vol. 42   No. 1
2009  
  Vol. 41   No. 3
  Vol. 41   No. 2
  Vol. 41   No. 1
2008  
  Vol. 40   No. 3
  Vol. 40   No. 2
  Vol. 40   No. 1
2007  
  Vol. 39   No. 3
  Vol. 39   No. 2
  Vol. 39   No. 1
2006  
  Vol. 38   No. 3
  Vol. 38   No. 2
  Vol. 38   No. 1
2005  
  Vol. 37   No. 3
  Vol. 37   No. 2
  Vol. 37   No. 1
2004  
  Vol. 36   No. 3
  Vol. 36   No. 2
  Vol. 36   No. 1
2003  
  Vol. 35   No. 3
  Vol. 35   No. 2
  Vol. 35   No. 1
2002  
  Vol. 34   No. 2
  Vol. 34   No. 1
1992  
  Vol. 24   No. 1
1990  
  Vol. 22   No. 3
  Vol. 22   No. 1-2
1971  
  Vol. 2-3   No. 3
1970  
  Vol. 2   No. 2
  Vol. 2   No. 1
1969  
  Vol. 1   No. 1-2
Posjeta: 757.707 *