Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

https://doi.org/10.13112/PC.2013.14

Molekularna analiza gena MECP2 u bolesnica sa sindromom Rett

Ivona Sansović orcid id orcid.org/0000-0002-9325-0847 ; Klinika za dječje bolesti Zagreb
Katja Dumić Kubat ; Klinika za dječje bolesti Zagreb
Ingeborg Barišić ; Klinika za dječje bolesti ZagrebSažetak

Mutacije u genu MECP2, smještenom na kromosomu Xq28, uzrokuju Rettov sindrom, najčešći uzrok intelektualnih poteškoća u žena.
Uz klasični oblik, mutacije u ovom genu kod ženske djece mogu uzrokovati atipični Rettov sindrom te blage poteškoće u učenju. Do
danas je otkriveno više od 390 patogenih mutacija, a 8 najčešćih čini više od 50% svih mutacija. C-terminalna domena gena je
sklona malim delecijama (20-100 pb) koje čine oko 7% patogenih mutacija. Pronađene su i velike delecije (kilobazne veličine) koje
brišu cijele egzone, a nalazimo ih u 8% bolesnica s klasičnim i u 3% s atipičnim Rettovim sindromom. Cilj je prikazati novije strategije
molekularnog testiranja gena MECP2 u bolesnica sa sumnjom na Rettov sindrom. Dvosmjerno sekvenciranje cijele kodirajuće regije
gena MECP2 detektira mutacije koje uzrokuju bolest u ~80% bolesnika s klasičnim Rettovim sindromom. Česte mutacije u egzonima
3 i 4 gena MECP2 ispituju se tehnikama probira osnovanim na PCR-u i sekvenciranjem, a kvantitativnim tehnikama, poput metode
višestrukog umnažanja vezanih sondi, testiraju se veliki rearanžmani. Spektar fenotipova s mutacijama u genu MECP2, osim
klasičnog i atipičnog Rettovog sindroma, obuhvaća i druge neurološke poremećaje, a u manjem dijelu bolesnika s Rettovim sindromom
ne nalazimo mutacije u genu MECP2. Stoga otkrivanje mutacije u MECP2 može potvrditi kliničku dijagnozu, ali je ne može u
potpunosti isključiti. Molekularno testiranje pogotovo je važno u razjašnjavanju dijagnoze atipičnih oblika. Strategija molekularnog
ispitivanja Rettovog sindroma: 1. sekvenciranje kodirajuće regije gena MECP2, 2. testiranje nekodirajuće regije MECP2, 3. probir na
velike rearanžmane MECP2 i 4. testiranje gena CDKL5 i FOXG1 uključenih u inačice Rettovog sindroma.

Ključne riječi

Rettov sindrom, MECP2, mutacije, delecije

Hrčak ID:

119853

URI

https://hrcak.srce.hr/119853

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 983 *