Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

Primjena testa otpuštanja interferona gama (IGRA) u imunodijagnostici tuberkuloze

Brigita Tićac ; Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Jasmina Mahmić ; Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Sandra Barac ; Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u Rijeci,
Vojko Rožmanić ; Katedra za pedijatriju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka


Puni tekst: hrvatski pdf 1.116 Kb

verzije

str. 296-304

preuzimanja: 2.854

citiraj


Sažetak

Cilj: Otkrivanje latentne tuberkuloze sukladno nacionalnim smjernicama uključuje procjenu rizika, radiografsku pretragu, izvođenje tuberkulinskog kožnog / PPD testa (PPD – purificirani
proteinski derivat) i/ili novijeg ex vivo testa otpuštanja interferona gama (engl. Interferon Gamma Release Assay – IGRA). U radu je analizirana dinamika izvođenja i rezultati dobiveni dijagnostičkom
primjenom imunoenzimske IGRA pretrage na M. tuberculosis. Metode: Izvršena je retrospektivna analiza rezultata Quantiferon-TB Gold In-Tube (QFT-GIT) testiranja provedenih u Laboratoriju za dijagnostiku tuberkuloze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske
županije (Hrvatska). Rezultati: U sedmogodišnjem razdoblju (2007. – 2013.) u Laboratoriju za dijagnostiku tuberkuloze primjenom QFT-GIT testa analizirano je 2.110 uzoraka krvi pacijenata koji su pripadali različitim dobnim skupinama (od dobi od mjesec dana do 95 godina; x̄ = 41,9 godina; SD = 29,1; mod 56 godina). Rezultati analize su bili pozitivni u 585 (27,7 %), negativni u 1.498 (71 %) uzoraka, a u 27 (1,3 %) izvršenih pretraga su bili neodredivi. Pozitivni nalazi
podjednako su zastupljeni u pretragama izvršenim za muškarce (29 % od 1.058 pretraga) i žene (26 % od 1.052 pretrage). Veća zastupljenost pozitivnih nalaza zabilježena je u osoba starijih od
56 godina, napose u dobnoj skupini od 81 do 85 godina (61 % od 44 pretrage). Prema uputnoj dijagnozi pozitivni nalazi su zastupljeniji kod hiperreaktora (40,5 % od 84 analize), TB kontakata (35,1 % od 464 analize) i zdravstvenih radnika (34,9 % od 43 analize). Rasprava i zaključci: Primjena in vitro IGRA QFT-GIT testa u kombinaciji s konvencionalnim metodama danas je prepoznata kao dijagnostički postupak koji ima značajnu ulogu u otkrivanju LTB-a, što predstavlja važan korak u prevenciji tuberkuloze, posebice kod rizičnih skupina.

Ključne riječi

latentna infekcija; testovi otpuštanja interferona gama; tuberkuloza

Hrčak ID:

139476

URI

https://hrcak.srce.hr/139476

Datum izdavanja:

1.6.2015.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 4.006 *