Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Upisi na visoka učilišta Sveučilišta u Rijeci prije i poslije uvođenja državne mature

Gordana Žauhar orcid id orcid.org/0000-0002-5931-2872 ; Katedra za medicinsku fiziku i biofiziku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Branka Dresto-Alač ; Katedra za temeljne medicinske znanosti, Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Andrica Lekić orcid id orcid.org/0000-0002-6175-635X ; Katedra za temeljne medicinske znanosti, Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Jagoda Ravlić-Gulan ; Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka


Puni tekst: hrvatski pdf 1.766 Kb

str. 102-115

preuzimanja: 1.067

citiraj


Sažetak

Cilj: Željeli smo utvrditi kako su se uvođenje državne mature i odabir kriterija bodovanja odrazili na strukturu upisanih studenata i uspješnost svladavanja gradiva iz fizike. Ispitanici i metode: Istraživanje smo proveli na Sveučilištu u Rijeci na studentima Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija. Obuhvatili smo ukupno 779 studenata medicine, 237 fizioterapije i 100 radiološke tehnologije u razdoblju od 2008./2009. do 2014./2015. akademske godine (ak. g.). Za usporedbu su korišteni neparametrijski testovi Kruskal-Wallisova ANOVA i Hi-kvadrat test. Rezultati: Nakon uvođenja državne mature promijenio se omjer broja studenata iz Primorsko-goranske i ostalih županija. Zastupljenost studenata iz Primorsko-goranske županije na studiju medicine iz godine u godinu sve je manja, pa je tako u ak. g. 2012./2013. iznosila samo 19,4 %. Kod fizioterapije taj postotak se izjednačio, dok se na radiološku tehnologiju oduvijek upisivao veći broj studenata koji dolaze izvan naše županije. Nakon uvođenja državne mature na studiju medicine udio studenata iz medicinskih škola pao je na približno 5 %. Na fizioterapiji je uočen porast broja studenata iz medicinskih škola koji u posljednje dvije ak. g. iznosi 75 % i 78 %. Na radiološkoj tehnologiji udio studenata iz medicinskih škola prije državne mature ak. g. 2008./2009. i 2009./2010. iznosio je 100 % i 93 %, a nakon uvođenja državne mature postotak je varirao s obzirom na promjenu kriterija upisa u intervalu od 0 % ak. g. 2014./2015. do 66 % ak. g. 2012./2013. Zaključak: Rezultati su pokazali da se odabir kriterija pri upisu odražava na probir kao i na uspjeh studenata na ispitima. No budući da je ovo istraživanje provedeno samo na kolegijima iz fizike, za donošenje konačnog zaključka analizu je neophodno proširiti i na ostale kolegije.

Ključne riječi

fizika; kriteriji za upis; uspjeh

Hrčak ID:

153003

URI

https://hrcak.srce.hr/153003

Datum izdavanja:

1.3.2016.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.108 *