Skoči na glavni sadržaj

Prethodno priopćenje

https://doi.org/10.5613/rzs.45.3.2

Zašto protestanti imaju više djece od katolika? Analiza religijskih i sociokulturnih utjecaja na fertilitet u Europi

Krunoslav Nikodem ; Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Silvija Bunjevac Nikodem ; Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Zagreb, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 560 Kb

str. 249-278

preuzimanja: 975

citiraj


Sažetak

Osnovni cilj rada je analiza fertiliteta odabranih europskih zemalja na skupnoj razini prema kriteriju religijske pripadnosti. U radu se polazi od opće pretpostavke da je fertilitet složena pojava koje je u suodnosu s nizom društvenih, ekonomskih, demografskih, psiholoških, političkih, tehnoloških i sociokulturnih procesa i promjena. Teorijski okvir rada čine sociologijske i demografske teorije koje tematiziraju međusobnu povezanost religioznosti i fertiliteta. U empirijskom smislu rad se temelji na analizi rezultata istraživanja provedenog 2008. i 2009. godine u sklopu međunarodnoga znanstvenoistraživačkog projekta European Values Study. Istraživanje je provedeno u četrdeset i sedam europskih zemalja (N = 67.492). Od tih zemalja odabrane su, prema kriteriju većinske konfesionalne pripadnosti, tri skupine zemalja – s većinskom protestantskom i katoličkom populacijom te zemlje s većinskom populacijom koja nije konfesionalno izjašnjena (»sekularizirane« zemlje). Na temelju pet hipoteza, fertilitet se analizira s obzirom na religioznost u općem smislu, sociodemografske i sociopolitičke karakteristike, društveni kapital i percepciju osobne dobrobiti te s obzirom na stavove o rodnim ulogama i stavove o djeci, braku i obitelji. Rezultati pokazuju da su najvažniji prediktori fertiliteta neke sociodemografske karakteristike (dobna struktura, veličina mjesta stanovanja te stupanj obrazovanja), dok religioznost i ostali prediktorski sklopovi bilježe znatno manji utjecaj na fertilitet.

Ključne riječi

protestanti; katolici; religioznost; fertilitet; Europa

Hrčak ID:

158570

URI

https://hrcak.srce.hr/158570

Datum izdavanja:

31.12.2015.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.477 *