Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

SAMOPROCJENE PONAŠANJA MLADIH U DJEČJIM DOMOVIMA I UDOMITELJSKIM OBITELJIMA U HRVATSKOJ

Marina Ajduković
Branka SLADOVIĆ FRANZ


Puni tekst: hrvatski pdf 151 Kb

verzije

str. 1031-1054

preuzimanja: 1.598

citiraj


Sažetak

U radu su ispitani problemi u pona{anju i osje}ajima djece
koja `ive u dje~jim domovima i udomiteljskim obiteljima te
njihovi korelati. U istra`ivanju je sudjelovalo 263 djece koja
`ive u dje~jim domovima, 112 djece koja `ive u
udomiteljskim obiteljima i 200 djece koja `ive u vlastitim
obiteljima. Problemi u pona{anju i osje}ajima procijenjeni su
me|unarodno poznatim upitnikom Youth Self-Report T. M.
Achenbaha. Podaci su pokazali da nema statisti~ki zna~ajne
razlike izme|u djece koja `ive u udomiteljskim i vlastitim
obiteljima te da djeca koja `ive u dje~jim domovima o~ituju
zna~ajno vi{e problema u pona{anju i osje}ajima u odnosu
na druga dva subuzorka. Kod oba subuzorka djece
izdvojene iz obitelji, `enski je spol zna~ajno povezan s ve}om
razinom internaliziranih problema u pona{anju i osje}ajima
(s povla~enjem, anksioznosti, depresijom i somatskim
problemima). Promjene smje{taja nakon izdvajanja iz obitelji
zna~ajno su povezane s ve}im intenzitetom internaliziranih
pote{ko}a. Razina internaliziranih ili eksternaliziranih
problema nije zna~ajno povezana s indeksom do`ivljenoga
stresa prije izdvajanja iz obitelji, ali je povezana s aktualnom
razinom do`ivljenoga svakodnevnog stresa, do`ivljenom
slabijom socijalnom podr{kom, {kolskim neuspjehom i
slabijom prilagodbom na {kolu. Dobiveni podaci idu u
prilog tendenciji deinstitucionalizacije skrbi za djecu u
sustavu socijalne skrbi.

Ključne riječi

Hrčak ID:

16249

URI

https://hrcak.srce.hr/16249

Datum izdavanja:

31.12.2004.

Podaci na drugim jezicima: engleski njemački

Posjeta: 3.623 *