Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

ŽENA IZMEĐU SVIJETA RADA I OBITELJI

Zdravka LEUTAR


Puni tekst: hrvatski pdf 144 Kb

verzije

str. 1159-1177

preuzimanja: 1.867

citiraj


Sažetak

U ~lanku se razmatra polo`aj `ene izme|u svijeta rada i
obitelji. Autorica najprije prikazuje neke novije sociolo{ke
teorije koje obra|uju uloge unutar obitelji, a zatim prelazi na
analizu empirijskog istra`ivanja provedenog u Hrvatskoj,
Austriji i Poljskoj. Cilj istra`ivanja jest upoznati sli~nosti i
razlike ispitanika, s obzirom na polo`aj `ene u obitelji i
svijetu rada. Ispitanici u istra`ivanju bili su mladi i njihovi
roditelji. Sagledavaju se stavovi i razmi{ljanja ispitanika s
obzirom na zaposlenost `ene u dru{tvu: zaposlenost `ena,
obrazovanje zaposlenih `ena, stavovi ispitanika prema ulozi
zaposlene `ene i majke te tradicionalnim raspodjelama
uloga: `ene ku}anice i oca hranitelja obitelji. Nakon
razmatranja uloge `ene na makrorazini prelazi se na
razmatranje mikrorazine i raspodjelu uloga unutar same
obitelji. Analiziraju se stavovi s obzirom na podjelu poslova u
obitelji, mo}i odlu~ivanja i provo|enju vremena s obitelji. Na
temelju navedenih razmatranja autorica zaklju~uje da `ene
danas imaju dvostruku ulogu: integrirane su u svijet rada u
sve tri zemlje, ali i u ku}anstvu imaju dominantnu ulogu.
Stavovi oko tradicionalne uloge oca hranitelja i majke
ku}anice te one koja se brine o odgoju djece prisutni su u
sve tri zemlje. Takvo mi{ljenje manje je izra`eno kod mladih,
{to upu}uje na transformacijski proces obitelji.

Ključne riječi

Hrčak ID:

16255

URI

https://hrcak.srce.hr/16255

Datum izdavanja:

31.12.2004.

Podaci na drugim jezicima: engleski njemački

Posjeta: 4.642 *