Skoči na glavni sadržaj

Ostalo

https://doi.org/10.21860/52;3_430

Prikaz slučaja rezidualnog melanoma prsta

Koviljka Matušan Ilijaš ; Zavod za patologiju i patološku anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Boštjan Luzar ; Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
Ita Hadžisejdić ; Zavod za patologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Nives Jonjić ; Zavod za patologiju i patološku anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka


Puni tekst: hrvatski pdf 1.318 Kb

verzije

str. 430-433

preuzimanja: 1.417

citiraj


Sažetak

Cilj: Cilj je ovog rada prikazati dijagnostički postupak rezidualnog melanoma prsta ruke. Prikaz slučaja: U laboratorij Zavoda za patologiju iz kirurške ambulante primljen je isječak kože četrdesetčetverogodišnjeg muškarca pod dijagnozom tumora četvrtog prsta desne ruke u vidu kupolastog odignuća površine kože najvećeg promjera od 1 centimetra. Lezija je bila boje kože i u cijelosti je preuzeta za patohistološku analizu koja je pokazala da diferencijalno dijagnostički u obzir dolazi melanocitna lezija. S obzirom na izostanak epidermalne komponente lezije bila je potrebna dodatna molekularna analiza za isključivanje svjetlostaničnog sarkoma. Iz naknadno primljenih kliničkih podataka zaključuje se da se zapravo radi o rezidui melanoma koji je prethodno odstranjen bez popratne patohistološke analize. Zaključak: Patohistološka dijagnoza može, općenito, pa tako i u slučaju melanoma, biti otežana zbog nedostatka kliničkih podataka. Suvremena patohistološka dijagnostika ima dobre pomoćne alate za postavljanje točne dijagnoze koja rukovodi daljnji dijagnostički i terapijski protokol pacijenta. No, klinički dermatološki pregled suspektne pigmentne lezije upotpunjen patohistološkom dijagnostikom nezaobilazan je korak, nužan za pravovremeno postavljanje dijagnoze, čime se izbjegava odgađanje početka terapije važne za ishod pacijenta.

Ključne riječi

diferencijalna dijagnoza; fluorescentna in situ hibridizacija; imunohistokemija; melanom; svjetlostanični sarkom

Hrčak ID:

163958

URI

https://hrcak.srce.hr/163958

Datum izdavanja:

1.9.2016.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.313 *