Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Korelacija i timski rad u nastavi – holistički pristup učenju i poučavanju

Jasmina Vrkić Dimić ; Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju
Sandra Vidić ; Dom za odgoj djece i mladeži Zadar (odgajateljica, polaznica stručnog osposobljavanja)


Puni tekst: hrvatski PDF 2.039 Kb

preuzimanja: 5.923

citiraj


Sažetak

U radu se teorijski i empirijski analizira kod naših znanstvenika neopravdano zapostavljena,a istovremeno izuzetno aktualna, problematika korelacije i timske nastave kao osnovnihpretpostavki dosezanja holizma u učenju i poučavanju. Kroz naglašen holistički pristup uklopljenu suvremeno konstruktivističko poimanje nastavnog procesa, analiziraju se značaj, vrste,doprinosi te zahtjevi i osnovne pretpostavke kvalitetnog provođenja korelacije i timskog radau nastavi. Empirijska analiza mišljenja osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika (skupinaispitanika iz 10 urbanih i ruralnih škola Zadarske županije: 5 OŠ + 5 SŠ; N = 106) obuhvaćautvrđivanje pojavnih oblika korelacije u nastavnoj praksi te određivanje njihovih čestina,procjenjivanje adekvatnosti i dostatnosti nastavničkih kompetencija za izvođenje korelacijaizgrađenih kroz različite kontekste obrazovanja/učenja (formalni, neformalni, informalni)te analiziranje doprinosa korelacija kvaliteti nastave, kao i sugestija nastavnika o mogućimnačinima unapređenja njihova provođenja. Također se utvrđuju čestine izvođenja timske nastave,inicijatori njenog osmišljavanja i realizacije, praktični doprinosi takve vrste rada te nastavničkesugestije o njenom mogućem unapređenju. Temeljem pokazatelja osnovne deskriptivne statistikepodatci su poredbeno analizirani te dodatno komentirani, a kvalitativnom analizom podatakanastavničkih mišljenja o doprinosima i mogućim načinima unapređenja izvođenja korelacija itimske nastave dobivena je zaokružena slika ispitivane problematike. Time ovaj rad predstavljateorijski i empirijski doprinos istraživanju holističkog pristupa nastavnom procesu krozprovođenje korelacija i timske nastave. Iako su nastavnici svjesni njihovih višestrukih pozitivnihdoprinosa kvaliteti nastave, rezultati su pokazali nedovoljnu zastupljenost takvih načina rada unastavnoj praksi, kao i moguće uzroke takvog stanja: nedostatna i neadekvatna osposobljenostnastavnika, nepoticajna okolina, nedovoljna suradnja između nastavnika, neadekvatnostpostojećih nastavnih planova i programa te školskih kurikuluma, kao i školske arhitekture irasporeda sati. Upravo bi uvažavanje nastavničkih sugestija moglo doprinijeti prevladavanjupostojećih zapreka i unapređenju izvođenja korelacija i timske nastave kao posebno vrijednihnačina i putova integrativnog, holističkog učenja i poučavanja

Ključne riječi

holizam, integrativno učenje, korelacija, mišljenja nastavnika, poučavanje, timska nastava

Hrčak ID:

190135

URI

https://hrcak.srce.hr/190135

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 8.149 *