Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

Primjena marketinga u jedinicama lokalne uprave s osvrtom na Grad Požegu

Antun Marinac orcid id orcid.org/0000-0001-7798-6128 ; Veleučilište Lavoslav Ružička, Vukovar, Hrvatska
Nihada Mujić ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, Hrvatska
Karolina Štefanac


Puni tekst: hrvatski pdf 1.376 Kb

str. 123-140

preuzimanja: 535

citiraj


Sažetak

Lokalna samouprava kao civilizacijska tekovina teorijski je i praktično
sastavnica svih suvremenih demokratskih političkih sustava u svijetu, razina vladavine najbliskija građanima, s ulogom predstavljanja važnosti i stajališta lokalnog.
Prema Ustavnim odredbama jedinice lokalne samouprave su gradovi i općine.
Lokalna je vlast ustrojena putem predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela te mjesne samouprave, što znači da se pravo građana na lokalnu samoupravu ostvaruje preko lokalnih predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima, na temelju neposrednoga, jednakog i općeg biračkog prava.
Temeljem Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi načelo autonomija jedinice lokalne samouprave ostvaruje se njihovim statutom, gdje one u okviru zakona imaju mogućnost da samostalno urede unutarnje ustrojstvo i djelokrug svojih tijela prilagode lokalnim potrebama i mogućnostima.
Najveći dio poslova jedinica lokalne samouprave pripada skupini društvenih djelatnosti, pa kako je riječ o razmjenskom odnosu između jedinica lokalne samouprave i građana nameće se logičnost primjene marketinga, ponajprije društvenog marketinga.
U jedinicama lokalne samouprave, a napose u Gradu Požegi, bila bi logična primjena marketinga kao suvremenog načina poslovanja koji se temelji na utvrđivanju ljudskih potreba i načinu njihovu zadovoljavanja. Na temelju istraživanja potreba stanovništva, grad Požega morao bi planirati takve aktivnosti koje će uz primjenu marketing-mixa (proizvod, cijena, distribucija, promocija) razviti takve investicije i poslove koji će najbolje zadovoljiti potrebe stanovništva. Treba imati na umu i činjenicu
da se potrebe i želje ljudi neprekidno mijenjaju i da prolaze različite etape životnog ciklusa.

Ključne riječi

društveni marketing; jedinice lokalne samouprave; marketing grada Požege

Hrčak ID:

200030

URI

https://hrcak.srce.hr/200030

Datum izdavanja:

15.9.2004.

Posjeta: 1.039 *