Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

https://doi.org/10.21860/medflum2018_207359

Klinički i epidemiološki profil pacijenata liječenih u Kliničkom bolničkom centru Rijeka s dijagnozom infekcijskog endokarditisa u periodu od pet godina

Antun Lončarić ; Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Valentina Kršić ; Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Andrea Kresović ; Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Alen Ružić ; Zavod za kardiovaskularne bolesti, Klinika za internu medicinu, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka
Luka Zaputović ; Zavod za kardiovaskularne bolesti, Klinika za internu medicinu, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka
Teodora Zaninović Jurjević ; Zavod za kardiovaskularne bolesti, Klinika za internu medicinu, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka


Puni tekst: hrvatski pdf 1.474 Kb

str. 406-412

preuzimanja: 418

citiraj


Sažetak

Cilj: Infekcijski endokarditis (IE) je infekcija endokarda zalistaka ili muralnog endokarda uzrokovana infektivnim agensima. Cilj našeg istraživanja je bio prikazati klinički i epidemiološki profil pacijenata s dijagnozom IE-a hospitaliziranih u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Rijeka na Zavodu za kardiovaskularne bolesti Klinike za internu medicinu u periodu od siječnja 2012. do siječnja 2017. godine.
Ispitanici i Metode: Provedeno je retrospektivno istraživanje, u kojemu smo izdvojili ukupno 74 pacijenata s dijagnozom IE-a postavljenoj prema Duke kriterijima. Istraživanje se temeljilo na podacima Zavoda za kardiovaskularne bolesti, KBC-a Rijeka te je napravljena analiza demografskih, kliničkih, laboratorijskih i ehokardiografskih parametara.
Rezultati: Od ukupno 74 pacijenata, bilo je 29 žena (39,2%) te 45 muškaraca (60,8%). Medijan dobi svih pacijenata bio je 76 (32-88) godina, dok je prosječno trajanje hospitalizacije bilo 25 dana. Povišenu tjelesnu temperaturu kod prijama imalo je 52,7% pacijenata. Hemokultura je bila pozitivna u 83,6% slučajeva. Od uzročnika su najčešće bili izolirani S.aureus (24,6%) i E.faecalis (24,6%). Ehokardiografski vidljive vegetacije imalo je 93,2% pacijenata. Najčešće su bile zahvaćene aortna (40,5%) i mitralna valvula (40,5%). Zahvaćenu umjetnu valvulu je imalo 28,4% pacijenata. Najčešći komorbiditeti bili su: arterijska hipertenzija (64,9%), anemija (51,4%) te šečerna bolest (36,5%). Bolnička smrtnost bila je 12,2%.
Zaključak: Prema našim rezultatima, pacijenti s IE-om su starije životne dobi s brojnim komorbiditetima. IE je ozbiljna bolest s visokim mortalitetom. S obzirom na velik broj afebrilnih pacijenata, na IE treba misliti i kod osoba koje ne pokazuju znakove infekcije te treba usmjeriti obradu prema postavljanju dijagnoze, uz što raniji početak liječenja ove bolesti.

Ključne riječi

endokarditis; oštećenje zalistka; vegetacija

Hrčak ID:

207359

URI

https://hrcak.srce.hr/207359

Datum izdavanja:

1.12.2018.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.571 *