Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Raspodjela opterećenja kotača skidera pri privlačenju drva

Željko Tomašić
Dubravko Horvat
Marijan Šušnjar


Puni tekst: hrvatski pdf 221 Kb

verzije

str. 27-36

preuzimanja: 496

citiraj


Sažetak

Istraživanje raspodjele opterećenja kotača skidera pri privlačenju drva provedeno je na traktorskom putu na kojem su metodom niveliranja utvrđeni uzdužni nagibi te pojedine udaljenosti traktorskoga puta jednolikoga nagiba. Skiderom su se izvodili vučni pokusi privlačenja devet različitih tovara uzbrdo i nizbrdo. Tenzometrijskom su metodom mjerene veličine okomite i usporedne sastavnice sile u užetu te opterećenja na kotačima u svakom vučnom pokusu.
Pri privlačenju uz nagib s povećanjem težine tovara i nagiba terena povećava se opterećenje stražnjega mosta. Pri privlačenju niz nagib okomita sastavnica sile u užetu uvijek ima veće vrijednosti od usporedne sastavnice sile, a usporedna sastavnica težine skidera (G sin a) pridonosi prijenosu opterećenja sa stražnjega mosta na prednji. Rezultati pokazuju da najveći utjecaj na opterećenje kotača ima okomita sastavnica sile u užetu, koja punim iznosom opterećuje skider te povećava adhezijsku težinu. Zbog te je činjenice opravdano deblji kraj drvnih sortimenata u tovaru odignuti od tla, a tanji kraj vući po tlu, jer se povećava adhezijska težina, a istodobno smanjuje otpor privlačenja.

Ključne riječi

skider; opterećenje kotača; adhezijska težina; privlačenje drva; uzdužni nagib

Hrčak ID:

21171

URI

https://hrcak.srce.hr/21171

Datum izdavanja:

21.12.2007.

Posjeta: 1.120 *