Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

https://doi.org/10.24141/1/5/2/13

Naša iskustva u provođenju programa kontrole kvalitete uređaja za kompjutoriziranu tomografiju – multidisciplinarni pristup

Katrin Nedeljko ; Zdravstveno veleučilište Zagreb
Martina Paragi ; Zdravstveno veleučilište Zagreb
Ardita Jahaj ; Zdravstveno veleučilište Zagreb
Slaven Jurković ; Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, Klinički bolnički centar Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Ana Diklić ; Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, Klinički bolnički centar Rijeka
Doris Šegota ; Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, Klinički bolnički centar Rijeka
Klaudija Višković ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb


Puni tekst: hrvatski pdf 260 Kb

verzije

str. 277-286

preuzimanja: 779

citiraj


Sažetak


Prema članku 33. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18) te člancima 14., 15. i 16. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18), radiološki odjeli u Hrvatskoj koji provode dijagnostičke i intervencijske postupke u medicini upotrebom ionizirajućeg zračenja, obvezni su provoditi program osiguranja i kontrole kvalitete električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje. Parametri koji moraju biti mjereni definirani su u Prilozima 3. do 12. koji su sastavni dio Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18). U Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu dnevne testove provode radiološki tehnolozi, dok složenije procedure mjesečno i godišnje provode medicinski fizičari. Tijekom provođenja testova kontrole kvalitete, upotrebljava se različita oprema za evaluaciju parametara uređaja. U slučaju odstupanja od preporučenih rezultata, moraju se poduzeti korektivne mjere kako bi se ispravila odstupanja. Sve procedure moraju biti pohranjene, a izvješća upućena kompetentnim osobama i institucijama. Cilj je ovog rada prikazati multidisciplinarni pristup u provođenju programa kontrole kvalitete uređaja za kompjutoriziranu tomografiju u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu od ožujka do rujna 2018. godine. Multidisciplinarni tim sastojao se od radioloških tehnologa i radiologa iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu, studenata radiološke tehnologije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i medicinskih fizičara iz Kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Fizičari savjetuju radiološke tehnologe o tehničkim poboljšanjima kako bi postigli najbolje rezultate u provođenju svakodnevnih procedura kontrole kvalitete. Svi testirani parametri bili su u granicama prihvatljivosti, osim detekcije prstenastih artefakata. Da bi se otklonili prstenasti artefakti, pročelnica Zavoda za radiologiju i ultrazvuk Klinike i glavni radiološki tehnolog stupili su u kontakt s ovlaštenim servisom za održavanje uređaja. Servisni inženjeri proveli su kalibraciju detektora (s odgovarajućim fantomom) za točnost CT brojeva i uklanjanje prstenastih artefakata na snimkama.

Ključne riječi

multidisciplinarni pristup; radiološki tehnolozi; medicinski fizičari; studenti radiološke tehnologije

Hrčak ID:

226600

URI

https://hrcak.srce.hr/226600

Datum izdavanja:

15.10.2019.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.596 *