Skoči na glavni sadržaj

Uvodnik

Edukacija magistara medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: kako smo se uklopili u Bolonjski proces

Tihana Žanić Grubišić ; Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 272 Kb

str. 143-153

preuzimanja: 379

citiraj

Puni tekst: engleski pdf 272 Kb

str. 143-153

preuzimanja: 427

citiraj


Sažetak

Reforma visokog obrazovanja na sveučilištima u RH temelji se na prihvaćanju Bolonjske deklaracije, koja kao osnovnu zadaću postavlja stvaranje cjelovitog europskog prostora visokog obrazovanja i istraživanja. Ovaj cilj zahtijeva da sve zemlje potpisnice izrade nacionalni okvir komparabilnih i kompatibilnih kvalifikacija u vlastitim sustavima visokog obrazovanja.
Nova koncepcija Studija medicinske biokemije posebnu važnost daje multidis-ciplinarnom karakteru struke da bi se osigurali temelji za kvalitetnu primjenu znanstvenih spoznaja u kliničkom okruženju. Program je usklađen s preporukama koje su prihvaćene u većini zemalja Europe za rad u medicinsko-biokemijskim laboratorijima, a predviđa jedan petogodišnji ciklus edukacije koji završava titulom magistra medicinske biokemije. Multidisciplinarnost se postiže tako da se kroz studij stječu: temeljna znanja iz prirodnih znanosti, biomedicinska znanja kao što su anatomija, fiziologija, patofiziologija, histologija i citologija, imunologija, mikrobiologija i parazitologija, te stručna medicinsko biokemijska znanja - klinička biokemija, hematologija s koagulacijom, transfu-ziologija, analitička toksikologija, molekularna dijagnostika, racionalna laboratorijska dijagnostika i sl., te znanja i vještine iz komunikacijskih disciplina, laboratorijskog menadžmenta, te informatizacije laboratorijskog sustava. U ukupnom petogodišnjem studiju ima 28 % temeljnih, 12% biomedicinskih, 45% stručnih i 15% izbornih predmeta.
Program predviđa maksimalno povezivanje osnovnih i stručnih predmeta, stručna praksa se provodi već od prve godine. Predmeti su ocijenjeni prema ECTS sustavu tako da student može dio studija obaviti i na nekom drugom sveučilištu. Nastavni plan se izvodi u suradnji s kliničkim bazama Fakulteta, posebno se to odnosi na Stručnu praksu i Integrirani kolegij laboratorijske dijagnostike koji se u cijelosti organizira u kliničkim laboratorijima.
Novi program studija omogućava diplomiranom stručnjaku stjecanje cjelovitog znanja iz medicinske biokemije te stjecanje kompetencija da organizira rad i primjeni suvremene tehnologije u laboratorijsku praksu, da kompetentno interpretira laboratorijske nalaze, čineći ga bitnim članom stručnog medicinskog tima koji zbrinjava bolesnika, ili kompetentnim znanstvenim radnikom. Suvremeno obrazovanje medicinskih biokemičara omogućuje uspješno sudjelovanje u razvoju struke koja se širi prema sveobuhvatnim laboratorijskim znanostima - medicinskoj biokemiji i laboratorijskoj medicini.

Ključne riječi

Hrčak ID:

24137

URI

https://hrcak.srce.hr/24137

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.947 *