Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

ŽIVOTNA PRILAGOĐENOST MAJKI U RAZLIČITIM TIPOVIMA JEDNORODITELJSKIH MAJČINSKIH OBITELJI TE KOGNITIVNA USPJEŠNOST NJIHOVE DJECE

Renata MILJEVIĆ-RIĐIČKI orcid id orcid.org/0000-0002-1217-4687 ; U~iteljski fakultet, Zagreb
Tea PAVIN IVANEC ; Institut za društvena istraživanja, Zagreb


Puni tekst: hrvatski pdf 184 Kb

str. 553-571

preuzimanja: 1.359

citiraj


Sažetak

Cilj ovog rada bio je ispitati postoje li razlike me|u razli~itim
tipovima jednoroditeljskih maj~inskih obitelji, i to u pogledu
`ivotne prilago|enosti majki te kognitivnoga statusa njihove
djece. Istra`ivanje je provedeno na 42 samohrane majke
(rastavljene, udovice i nikad udavane) te na 42 djece pred{kolske
i rane {kolske dobi. Ispitani aspekti `ivotne prilago|enosti majki
odnose se na ekonomske pote{ko}e obitelji, percipiranu razinu
podr{ke obitelji i prijatelja te na zadovoljstvo `ivotom. Kognitivni
status djece ispitan je skalama Testa spremnosti za {kolu,
Ravenovim progresivnim matricama te Chrichtonovom ljestvicom
rje~nika. Prikupljeni su i podaci o {kolskom uspjehu djece.
Rezultati pokazuju kako me|u razli~itim tipovima
jednoroditeljskih maj~inskih obitelji nema razlike u `ivotnoj
prilago|enosti majki. Zadovoljstvo majki ve}e je {to je manje
ekonomskih pote{ko}a s kojima se suo~ava i {to je podr{ka koju
dobiva od okoline ve}a. Kognitivni status i {kolski uspjeh djece
tako|er se ne razlikuju s obzirom na tip jednoroditeljske obitelji.
Dobivene razlike na pojedinim mjerama kognitivnoga statusa
djece mogu se pripisati poticajnosti ku}ne okoline.

Ključne riječi

jednoroditeljske majčinske obitelji, životna prilagođenost, kognitivni status djece

Hrčak ID:

25492

URI

https://hrcak.srce.hr/25492

Podaci na drugim jezicima: engleski njemački

Posjeta: 3.051 *