Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.31820/f.33.1.4

AUDIATUR ET ALTERA PARS! (Ексцентризмот во македонскиот роман)

Marija Gjorgjieva Dimova orcid id orcid.org/0000-0003-0065-2474 ; Filološki fakultet „Blaže Koneski”, Skopje


Puni tekst: makedonski pdf 628 Kb

verzije

str. 239-253

preuzimanja: 275

citiraj


Sažetak

Предмет на интерес на овој текст се пет романи од современата македонска книжевност, толкувани низ призма на одделни категории во постмодернистичката теорија. Теориските премиси на толкувањето поаѓаат од две концепции: 1. од тезите на Линда Хачион за ексцентризмот како една од доминантните одлики на постмодернистичката поетика, а која е во функција на паралелна афирмација и проблематизација на границите; 2. од тезите на Елизабет Веселинг и на Брајан Мекхејл за постмодернистичкиот историски роман како парадигматичен жанр што ги демонстрира овие онтолошки, епистемолошки и интердискурзивни трансгресии. Оттаму, интерпретативниот фокус е поставен врз афирмациите на ексцентризмот на тематско, структурно и наративно рамниште во романите, а во функција на преиспитување на релациите книжевност-историографија, фикција-факт, официјални-алтернативни верзии на минатото.

Ključne riječi

постмодернистичка поетика; македонски роман; ексцентризам; децентрирање

Hrčak ID:

259779

URI

https://hrcak.srce.hr/259779

Datum izdavanja:

5.7.2021.

Podaci na drugim jezicima: hrvatski engleski

Posjeta: 966 *