Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.26800/LV-143-7-8-2

Utjecaj pandemije COVID-19 na rad Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata Kliničkoga bolničkog centra Zagreb

Dinko Leović orcid id orcid.org/0000-0003-3644-8993
Borna Miličić
Ika Gugić Radojković
Snežana Vorona
Mario Bilić
Igor Blivajs
Josip Markešić
Iva Botica
Irena Ivković
Juraj Lukinović
Krešimir Gršić
Ratko Prstačić
Drago Prgomet


Puni tekst: hrvatski pdf 1.510 Kb

str. 241-247

preuzimanja: 114

citiraj

Puni tekst: engleski pdf 863 Kb

str. 241-241

preuzimanja: 116

citiraj

Preuzmi JATS datoteku


Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je prikazati utjecaj pandemije COVID-19 na rad Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb.
Iz računalne baze podataka KBC-a Zagreb te baze onkoloških bolesnika Klinike retrospektivno su izvučeni te uspoređeni podatci o izvršenim postupcima i dijagnozama u razdoblju prva četiri mjeseca 2019., 2020. te 2021. godine.
Ukupan je broj slučajeva 2020. bio veći za 32,4%, a 2021. za 13,19% (p<0,001), u usporedbi s 2019. godinom. Odjel za kirurgiju glave i vrata zabilježio je pad od 31,9%, Odjel za dječju otorinolaringologiju 41,89%, Odjel za otologiju 66,67% te Odjel za rinosinusologiju 82,47%. Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju te Zavod za tumore glave i vrata zabilježili su porast slučajeva, 71,08% odnosno 31,1%. Pregledom dijagnoza zabilježen je manji broj poremećaja štitnjače (–57,14%), devijacija nazalnog septuma (–85,14%), bolesti srednjeg uha i mastoida (–75,35%), tonzila i adenoida (–52,64%). Porastao je broj tumora glave i vrata (165,4%), prijeloma kostiju lica (95%) te rascjepa usne i nepca, kojih je u 2021. bilo 19, a nijedan u prethodne dvije godine. Novodijagnosticiranih karcinoma grkljana bilo je 2021. za 35% više nego 2019. godine. Broj karcinoma grkljana T1 bio je 2021. manji za 22,2%, dok je broj T2 bio veći za 133%.
Ovim radom prikazali smo smanjenje ukupnog broja postupaka u prvoj trećini 2020. i 2021. godine u odnosu na 2019., ali i značajan porast kompleksnosti operacija i broja postupaka bolesnika s tumorima glave i vrata. Iz naših rezultata pokazano je kako je zbrinjavanje znatno većeg broja bolesnika kirurgije glave i vrata moguće i u izvanrednim uvjetima u ustanovi koja je kadrovski i tehnološki kvalitetno opremljena. To ukazuje na važnost razvijanja centara izvrsnosti koji i u slučaju povećanog pritiska na zdravstveni sustav mogu osigurati najviše standarde liječenja kompleksnih bolesnika.

Ključne riječi

Deskriptori, COVID-19, OTORINOLARINGOLOGIJA – statistički podatci, KLINIČKE BOLNICE – statistički podatci, OTORINOLARINGOLOŠKE BOLESTI – epidemiologija, OTORINOLARINGOLOŠKI KIRURŠKI ZAHVATI – statistički podatci, PANDEMIJA, PRIJAM PACIJENATA – statistički podatci, TUMORI GLAVE I VRATA – epidemiologija, TUMORI LARINKSA – epidemiologija, RETROSPEKTIVNE STUDIJE

Hrčak ID:

261886

URI

https://hrcak.srce.hr/261886

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 649 *
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO, engl. World Health Organisation) proglasila je 11. ožujka 2020. godine pandemiju bolesti COVID-19 (engl. coronavirus disease 19), teškoga akutnog respiratornog sindroma izazvanog koronavirusom 2, a nazvanog SARS-CoV-2 (engl. severe acute respiratory syndrom). Zdravstvena djelatnost u svijetu i Hrvatskoj usmjerila se prema adekvatnom zbrinjavanju oboljelih od bolesti COVID-19 te nas istovremeno suočila s izazovima u liječenju otorinolaringoloških (ORL) bolesnika. Promjene su osobito bile izražene u razdoblju potpunog zatvaranja koje je u RH proglašeno od 16. ožujka do 4. svibnja 2020. Mnoge europske zemlje pribojavale su se mogućih kašnjenja u probiru i dijagnosticiranju zloćudnih bolesti. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj pandemije COVID-19 na rad Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb u razdoblju normalnog rada prije pandemije, za vrijeme potpunog zatvaranja i prilagodbe te za vrijeme trajanja pandemije nakon što su promjene u radu nastupile.

Metode

Podatci su prikupljani iz baze podataka Bolničkoga informacijskog sustava (BIS) KBC-a Zagreb te baze onkoloških bolesnika Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, retrospektivno za razdoblje od 1. siječnja do 30. travnja 2019., 2020. te 2021. godine. Uspoređeni su podatci iz vremena prije pandemije, tj. uobičajenog funkcioniranja Klinike, za vrijeme početka tj. prelaska u novi način funkcioniranja i uvođenja promjena u radu, te iz vremena trajanja pandemije COVID-19, tj. kada su izmjene već bile usvojene, a novi način rada uhodan. Izdvojeni su podatci o broju bolesnika svakoga pojedinog odjela u navedenom razdoblju te o broju slučajeva u stacionaru, poliklinici, dnevnoj bolnici, jednodnevnoj kirurgiji te operacijskom traktu. Analizirali smo broj određenih postupaka prema dijagnostičko-terapijskim skupinama (DTS). Osim toga, prikazali smo brojku određenih dijagnoza bolesnika hospitaliziranih u Klinici. Naposljetku, kako bismo objektivno prikazali porast u broju onkoloških bolesnika, izdvojili smo sve bolesnike s dijagnozom karcinoma grkljana u navedenim razdobljima, s posebnim osvrtom na novodijagnosticirane slučajeve, te smo usporedili TNM-stadij tih tumora.

Retrospektivni podatci su uneseni u Microsoft Excel tablicu te su prikazani metodama deskriptivne statistike. Vrijednosti iz različitih razdoblja unesene su u kontingencijske tablice. Statistička obrada učinjena je pomoću računalnog programa MedCalc 19.5.3 (MedCalc Software, Ostende, Belgija). Statistička značajnost testirana je χ2, One-way ANOVA te Fisherovim testom, a razina statističke značajnosti uzeta je kao 0,05.

Rezultati

U Table 1. prikazani su naturalni pokazatelji poslovanja Klinike u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2019. – 2021. godine. Broj slučajeva 2021. u odnosu na 2019. bio je 28,78% manji, kao i ukupan broj izvršenih operacija (–27,05%). Prosječan DTS koeficijent porastao je za 33,34%, a prosječan broj dana ležanja bio je u prosjeku za 1 dan dulji. Ukupan broj slučajeva na svim radilištima Klinike bio je manji za 29,08% 2020. u odnosu na 2019. godinu, dok je 2021. ta razlika iznosila 28,78%.

Table 1 Natural indicators in the period January 1st – April 30th 2019 – 2021
Stacionar (siječanj – travanj)/Stationary (January –April)2019.2020.2021.2019./2021.
Broj slučajeva/Number of cases1025727730–28,78%
Prosječan DTS koeficijent/Average DRG coefficient0,780,741,0433,34%
Prosječan broj dana ležanja/Average number of days
of hospitalisation
3,483,904,5029,46%
Broj operacija/Number of surgical procedures998726728–27,05%

Broj slučajeva po djelatnostima Klinike (Table 2) statistički se značajno razlikovao u 2020. i 2021. godini u odnosu na 2019., gdje je ukupan broj obrađenih bolesnika bio 32,4% manji 2020., dok je 2021. taj pad bio nešto manji i iznosio 13,19%.

Table 2 Number of cases stratified by workplace in the period January 1st – April 30th 2019 – 2021
2019.2020.2021.p
Dijagnostika/Diagnostics802052725899p<0,0001
Dnevna bolnica + jednodnevna kirurgija/Day hospital + one-day surgery324211414
Poliklinika/Polyclinic677247046970
Stacionar/Stationary1025727730
Ukupan broj slučajeva/Total number of cases161411091414013

U Table 3 prikazan je broj bolesnika koji su boravili u stacionaru, gdje je ukupan broj hospitalizacija bio statistički značajno različit kroz navedena razdoblja. Odjel za kirurgiju glave i vrata zabilježio je pad od 31,9%, Odjel za dječju otorinolaringologiju 41,89%, Odjel za otologiju 66,67% te odjel za rinosinusologiju 82,47%. Suprotno tomu, Odjel za maksilofacijalnu kirugiju te Zavod za tumore glave i vrata zabilježili su značajan porast slučajeva, 71,08% odnosno 31,1% (Figure 1).

Table 3 Number of cases – stationary in the period January 1st – April 30th 2019 – 2021
2019.2020.2021.p vrijednost
p value
KGV – Odjel za kirurgiju glave i vrata/Head and Neck Surgery Division351238239p<0,0001
MFK – Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju/Maxillofacial Surgery Division8384142
DOL – Odjel za dječju otorinolaringologiju/Division of Children’s Otolaryngology191124111
OTL – Odjel za otologiju/Otology Division1148638
RNL – Odjel za rinosinusologiju/Rhinosinusology Division1549527
TGV – Zavod za tumore glave i vrata/Head and Neck Tumours Division13287173
Ukupno/Overall1025727730
Figure 1 Number of cases – stationary in the period January 1st – April 30th 2019 – 2021
LV-143-241-f1

Pregledom po skupinama dijagnoza bolesnika koji su liječeni i obrađivani u Klinici vidljiv je pad u broju poremećaja štitnjače (–57,14%), devijacija nazalnog septuma (–85,14%), bolesti srednjeg uha i mastoida (–75,35%) te dijagnoza koje su najčešće u djece (bolesti tonzila i adenoida, –52,64%). Povećan je bio broj tumora glave i vrata (165,4%), prijeloma kostiju lica (95%) te rascjepa usne i nepca, kojih je u 2021. bilo 19, a nijedan u prethodne dvije godine (Table 4).

Table 4 Specific diagnoses in the period January 1st – April 30th 2019 – 2021
Dijagnoza – broj slučajeva/Diagnosis – number of cases2019.2020.2021.
J30-J39 Druge bolesti gornjega dišnog sustava/Other upper respiratory tract diseases29020979
D37 Novotvorine nesigurne i nepoznate prirode/Neoplasms of unknown and uncertain origin364155
S00-S09 Ozljede glave/Head injuries241847
E00-E07, D34, E04.2, D44.0, C73-C75 Poremećaji i novotvorine štitnjače/Disorders and neoplasms of the thyroid gland253156148
K00-K14 Bolesti usne šupljine žlijezda slinovnica i čeljusti/Oral cavity and salivary glands diseases191533
C76-C80 Zloćudne novotvorine nedovoljno definiranih sekundarih sijela/Malignancies of unindentified and secondary origins161629
C45-C49 Zloćudne novotvorine mezotelijalnog i mekog tkiva/Mesothelial and soft tissue malignancies0427
Q35-Q37 Rascijepljena usna i rascijepljeno nepce/Cleft lip and palate0024
H65-H75 Bolesti srednjeg uha i mastoida/Diseases of the middle ear and mastoid process735418
C49.0 Zloćudna novotvorina vezivnog i mekog tkiva glave, lica i vrata /Malignant neoplasm of soft and connective tissue of head, face and neck0427
D35.1 Dobroćudna novotvorina paratiroidne žlijezde/Benign parathyroid gland neoplasms11513
S02.6 Prijelom mandibule /Fractures of the mandible1214
J34.2 Devijacija nazalnog septuma/Nasal septum deviation745311
J35.0 Kronični tonzilitis/Chronic tonsillitis384118
K04.7 Periapikalni apsces bez sinusa/Periapical abscess without sinus2111

U 2020. godini pad broja postupaka na štitnjači bio je 52,6%, a u 2021. 37,63%, postupaka na paranazalnim sinusima i mastoidnom nastavku 16,9% odnosno 61%, tonzilektomije i/ili adenoidektomije 24,5% odnosno 81,5% te postupaka na nosu za 32,9% odnosno 88,6% u odnosu na 2019. godinu. S druge strane, porastao je broj dijagnoza malignih bolesti uha, nosa, usne šupljine i grla (3% odnosno 80%), operacija maksilarnog područja kojih je 2019. bilo 3, 2020. 5, a 2021. godine 21 DTS postupak te kirurški popravak rascjepa usne ili nepca kojih je 2021. bilo 19, dok ih 2019. i 2020. nije bilo uopće (Table 5).

Table 5 Specific DRG procedures in the period January – April 2019 – 2021
DTS skupina/DRG group2019.2020.2021.p
Postupci na štitnoj žlijezdi/Thyroid gland procedures19492121p=0,55
Maligna bolest uha, nosa, usne šupljine i grla/Ear, nose, throat and oral cavity malignancies303154
Postupci na paranazalnim sinusima i mastoidnom nastavku/Procedures involving paranasal sinuses and mastoid process776430
Tonzilektomija i/ili adenoidektomija/Tonsillectomy and/or adenoidectomy13510225
Postupci na usnoj šupljini i žlijezdama slinovnicama/Procedures on oral cavity and salivary glands171126
Operacija maksilarnog područja/Procedures of the maxillary area3521
Kirurški popravak rascjepa usne ili nepca/Surgical reparation of the cleft lip or palate0019
Mikrovaskularni prijenos tkiva ili presatka kože/Microvascular tissue or skin transfer3720
Postupci na nosu/Procedures on the nose79539

Usporedbom broja bolesnika s novodijagnosticiranim karcinomom grkljana, u 2021. godini on je bio veći za 35% u odnosu na 2019. (Table 6). Veći je i ukupan broj bolesnika s dijagnozom karcinoma grkljana koji su bili hospitalizirani u Klinici (8,7%). Godine 2021. broj tumora T1 bio je manji za 22,2%, dok je broj T2 bio veći za 133% (Figure 2).

Table 6 Overall number and extent of the disease of the newly diagnosed laryngeal cancer patients in the period January – April 2019 – 2021
2019.2020.2021.p
Ukupno/
Overall
462650p = 0,03
Novodijagnosticiranih/Newly diagnosed201227
T1977
T2337
T3106
T4527
N011916
N10113
N2316
N3113
M1103
Figure 2 Specific DRG procedures in the period January – April, 2019 – 2021
LV-143-241-f2

Rasprava

Cilj ovog istraživanja bio je prikazati promjene nastale u radu Klinike kroz tri usporedna razdoblja: prvom, onome prije pandemije i za vrijeme uobičajenog rada, drugom, za vrijeme uvođenja promjena i potpunog zatvaranja i trećem, u vrijeme kada je novi način rada bio ustaljen i Klinika preuzela bolesnike iz Kliničke bolnice Dubrava i drugih bolnica. Treba naglasiti da promjene nisu bile izazvane samo pandemijom, već i drugim čimbenicima, poglavito potresom u Zagrebu i okolici koji se dogodio ubrzo nakon uvođenja epidemioloških mjera te kasnije i potresom u Petrinji. Dana 16. ožujka 2020. RH je donijela odluku o potpunom zatvaranju te su tada obustavljeni svi elektivni operativni zahvati, a ambulante su prestale s radom, osim za hitne slučajeve. To se ogleda u podatcima za 2020. godinu, gdje se vidi kako je broj bolesnika pao za 27%, usprkos tomu što se u siječnju, veljači i prvih nekoliko dana u ožujku radilo uobičajeno. Ti su podatci u skladu i s drugim istraživanjima, gdje je vidljiv drastičan pad hospitalizacija i obavljenih postupaka u 2020. godini u ORL klinikama. (1) S obzirom na to da je KB Dubrava preuzela status COVID-19 bolnice, naša je Klinika preuzela većinu otorinolaringoloških i bolesnika maksilofacijalne kirurgije (MFK) iz područja koje je ta bolnica pokrivala. Osim toga, neke su opće i županijske bolnice dio svojih kapaciteta i kadra preraspodijelile za liječenje COVID-19 bolesnika, te su mnogi ORL bolesnici usmjereni u našu Kliniku. Time je značajno porastao broj operativnih zahvata, ali i dijagnoza koje do tada nisu bile zastupljene u našoj Klinici, kao što su primjerice ozljede glave (navlastito prijelomi mandibule i maksile). Iz tog razloga velik je broj postupaka i dijagnoza iz područja MFK zamjetan i u promatranom razdoblju 2021., a najbolji je primjer kirurški popravak rascjepa nepca i usne.

Jedan od velikih problema zdravstvenog sustava koji se pojavio u pandemiji jest dijagnosticiranje i zbrinjavanje onkoloških bolesnika. Većina bolesnika s tumorima glave i vrata koji su se liječili i obrađivali u Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta (KKLČU) KB Dubrava preusmjereno je u našu Kliniku. Situaciju je dodatno zakomplicirao i potres koji je pogodio Zagreb i okolicu u ožujku 2020. godine. Zbog strukturne štete na zgradama Klinike za ortopediju, Klinike za dermatologiju te Klinike za plućne bolesti Jordanovac te su klinike bile primorane preseliti se u dio kapaciteta KBC-a Zagreb na Rebru. Zbog toga je i naša Klinika privremeno imala na raspolaganju manji broj kreveta te nemogućnost korištenja operacijskih sala za jednodnevnu kirurgiju. Navedene činjenice rezultirale su povećanim priljevom bolesnika s tumorima glave i vrata te je posljedično tomu vidljiv značajan porast broja slučajeva na Zavodu za tumore glave i vrata kao i na Odjelu maksilofacijalne kirugije. Velikom broju onkoloških bolesnika u svijetu liječenje je započeto u uznapredovalim stadijima bolesti zbog kašnjenja i produljenog procesa dijagnosticiranja. Na primjer, u jednom centru za bolesti usne šupljine u sjevernoj Italiji u ožujku 2020. obrađeno je tek 12% od uobičajenog broja bolesnika s tumorima usne šupljine. (2) U našem slučaju to se vidi i u prosječno duljem trajanju hospitalizacije te broju zahtjevnih i kompleksnih operativnih zahvata, kao što su oni koji uključuju rekonstrukciju defekta mikrovaskularnim režnjevima. U promatranom razdoblju 2019. izvedena su tri takva zahvata, 2020. izvedeno ih je sedam, a 2021. čak dvadeset. Takvo komplicirano i produljeno liječenje rezultiralo je i za 33,3% većim koeficijentom dijagnostičko-terapijskih skupina (DTS) te 29,5% duljim vremenom hospitalizacije u 2021. godini u usporedbi s 2019., iako je ukupan broj slučajeva bio 28,8% manji.

Kako bismo objektivno prikazali povećan broj onkoloških bolesnika te razlike u stadiju bolesti, usporedili smo podatke o bolesnicima s karcinomom grkljana koji su u promatranom razdoblju liječeni u Klinici. S obzirom na to da su takvi bolesnici i prije pandemije liječeni u našoj Klinici, nije se očekivala promjena zbog zatvaranja KKLČU KB Dubrava. Novodijagnosticiranih karcinoma grkljana bilo je u 2021. 35% više nego u 2019. godini. Osim toga, primjetan je i veći broj bolesnika s tumorima T2 i manji broj onih u početnom stadiju, T1, u usporedbi s 2019. godinom. Sličan primjer možemo vidjeti u istraživanju Kionga, et al. koji su opisali veće prosječne dimenzije tumora te za 25% smanjen broj dijagnosticiranih tumora u svibnju 2020. u odnosu na prethodnu godinu. (3) U našem slučaju u promatranom razdoblju 2020. godine broj bolesnika s karcinomom larinksa manji je nego prethodne godine, što se može objasniti novonastalom situacijom te razdobljem prilagodbe na nju.

Slična je situacija vidljiva i u drugim zemljama Europske unije kod tumora glave i vrata, ali i malignih tumora drugih sijela. (1, 4) Neki su autori opisali i lošije ishode kao rezultat promjena nastalih u pandemiji. Tako je u Velikoj Britaniji zabilježen veći mortalitet bolesnika 5 godina nakon postavljene dijagnoze karcinoma dojke za 7,9 – 9,6%, kolorektalnog karcinoma za 15,3 – 16,6%, karcinoma pluća za 4,8 – 5,3% i jednjaka za 5,8 – 6% za vrijeme pandemije. (5)

Povećan priljev onkoloških bolesnika uz ograničen kapacitet rezultirao je značajnim smanjenjem broja neonkoloških slučajeva. Odjel za rinusinusologiju i Odjel za otologiju zabilježili su dramatičan pad slučajeva (82,5% odnosno 66,67%), dok su Odjel za kirurgiju glave i vrata te Odjel za dječju otorinolaringologiju imali nešto manju razliku u odnosu na ranije (31,9%, odnosno 41,9%). Velikom broju bolesnika s poremećajima štitnjače također je otkazan termin kirurškog liječenja, a ne treba izostaviti niti značajan pad u izvršenim tonzilektomijama i/ili adenoidektomijama 2021. u usporedbi s 2019. (81,5%). Riječ je o značajnom kompromisu jer je velik broj bolesnika kojima bolest znatno narušava kvalitetu života ostao bez mogućnosti zbrinjavanja u centru tercijarne skrbi na dulje vremensko razdoblje.

Važno je reći kako su otorinolaringološki bolesnici, a pogotovo oni s tumorima glave i vrata, pod povećanim rizikom od komplikacija infekcije COVID-19, s obzirom na to da su glavna mjesta replikacije virusa nosna šupljina, nazofarinks i orofarinks. Onkološki bolesnici su često lošijega općeg zdravstvenog statusa te je dokazano kako u slučaju nozokomijalne infekcije COVID-19 imaju povećan rizik od perioperativne smrtnosti 22,5%. (6, 7) Kirurško liječenje tih bolesnika predstavlja i specifičan rizik za zdravstvene radnike zbog velikog broja postupaka koji generiraju aerosol. Tu ubrajamo traheotomiju, ponavljane ekstubacije i intubacije kod traheotomije, postavljanje nazogastrične sonde, kao i rutinsku uporabu kauterizacije u području gornjega aerodigestivnog trakta. (8, 9)

Zbog svega navedenog, ORL bolesnici u ovoj krizi izazvanoj pandemijom COVID-19 predstavljaju ozbiljan klinički problem te izazov u donošenju odluka o liječenju. (10)

Zaključak

Pandemija COVID-19 uzrokovala je velike promjene u radu cjelokupnoga zdravstvenog sustava, pa tako i otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata. Ovim radom prikazali smo smanjenje ukupnog broja postupaka u prvoj trećini 2020. i 2021. godine, ali i značajan porast broja postupaka kirurškog liječenja tumora glave i vrata. Povećan priljev onkoloških bolesnika s uznapredovalim stadijima bolesti rezultirao je kompleksnijim i dugotrajnijim liječenjem. Naposljetku, naši rezultati pokazuju kako je zbrinjavanje takvih bolesnika moguće i u izvanrednim uvjetima u ustanovi koja je kadrovski i tehnološki kvalitetno opremljena. Sve ovo ukazuje na važnost razvijanja centara izvrsnosti koji i u slučaju povećanog pritiska na zdravstveni sustav mogu osigurati najviše standarde liječenja kompleksnih bolesnika.

LITERATURA

1 

De Luca P, Bisogno A, Colacurcio V, Marra P, Cassandro C, Camaioni A, et al. Diagnosis and treatment delay of head and neck cancers during COVID-19 era in a tertiary care academic hospital: what should we expect? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021;30:1–5. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33929609

2 

Arduino PG, Conrotto D, Broccoletti R. The outbreak of Novel Coronavirus disease (COVID-19) caused a worrying delay in the diagnosis of oral cancer in north-west Italy: The Turin Metropolitan Area experience. Oral Dis. 2021;27 Suppl 3:742–3. https://doi.org/10.1111/odi.13362 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32306459

3 

Kiong KL, Diaz EM, Gross ND, Diaz EM, Hanna EY. The impact of COVID-19 on head and neck cancer diagnosis and disease extent. Head Neck. 2021;43(6):1890–7. https://doi.org/10.1002/hed.26665 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33650276

4 

Mackinnon ED, Sornalingam S, Cooper M. Urgent call to prevent late stage presentation of head and neck cancer. BMJ. 2021;373(1194) PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33985976

5 

Maringe C, Spicer J, Morris M, Purushotham A, Nolte E, Sullivan R, et al. The impact of the COVID-19 pandemic on cancer deaths due to delays in diagnosis in England, UK: a national, population-based, modelling study. Lancet Oncol. 2020;21(8):1023–34. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30388-0 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32702310

6 

Livingston E, Bucher K. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Italy. JAMA. 2020;323(14):1335. https://doi.org/10.1001/jama.2020.4344 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32181795

7 

Day AT, Sher DJ, Lee RC, Truelson JM, Myers LL, Sumer BD, et al. Head and neck oncology during the COVID-19 pandemic: Reconsidering traditional treatment paradigms in light of new surgical and other multilevel risks. Oral Oncol. 2020;105:104684. https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2020.104684 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32330858

8 

Tran K, Cimon K, Severn M, Pessoa-Silva CL, Conly J. Aerosol generating procedures and risk of transmission of acute respiratory infections to healthcare workers: a systematic review. PLoS One. 2012;7(4):e35797. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0035797 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22563403

9 

Judson SD, Munster VJ. Nosocomial Transmission of Emerging Viruses via Aerosol-Generating Medical Procedures. Viruses. 2019;11(10):940. https://doi.org/10.3390/v11100940 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31614743

10 

Prgomet D, Tićac R. Rani stadiji tumora grkljana. U: Prgomet D, ur. Tumori glave i vrata. Zagreb: Medicinska naklada; 2019, str. 201–19.


This display is generated from NISO JATS XML with jats-html.xsl. The XSLT engine is libxslt.